radiosending i Sucre

Anerkjennelse til Vida Nueva

Radio Vida Nueva fikk tildelt medaljen "Sucres våpenskjold" for sin 31 år lange historie som kringkaster av håp og informasjon til byens innbyggere.

Radio Vida Nueva har siden 30. august 1992 hatt faste sendinger i Sucre. Siden 1998 har de vært lokalisert i kirkens bygg i sentrum av byen, og radiodirektør Jose Luis Serrano kan fortelle om både oppturer og nedturer gjennom historien.

 

Nyheter og refleksjon

Jose Luis Serrano viser stolt frem medaljen
Helge Dagsland

Radio Vida Nueva har en litt annen strategi enn mange andre kristne radiokanaler. De har ikke kun kristne programmer, kristen musikk eller forkynnelse. De satser bevisst på formiddagssending med nyheter, med innslag av kristne refleksjoner og små andakter.

– Vi ønsker å gi folk informasjon de trenger fra byen vår, og samtidig gi et klart vitnesbyrd om hva vi tror på, forteller radiodirektøren. Han forteller at de i mange år har ligget høyt på ratinger. Og det førte også til at de har fått den høyeste institusjonelle anerkjennelse av ordføreren i byen.

 

Klar målsetning               

I begrunnelsen for tildelingen står det tydelig at radiokanalen har som mål å «følge familier, for å styrke og hjelpe, i det de formidler et budskap om håp og kjærlighet fundamentert i Jesus Kristus sitt vitnesbyrd».

Det legges også vekt på godt samarbeid med praksisstudenter fra universitetet, og den trofasthet mot sin oppgave radiokanalen har vist i over 30 år.

 

Utfordrende fremtid

Serrano legger ikke skjul på at tidene riktignok har forandret seg, og at økonomien er en utfordring. Han forteller at det på 90 tallet var nærmere 20 personer ansatt i forlag og radio, mens det nå er to journalister på kontraktsvilkår, og to ansatte i 50%stilliger.

Reklameinntektene har også falt drastisk de siste årene, spesielt gjennom og etter pandemien, og de jobber hardt med å få leieinntekter på ledige rom i bygningen. Men uten midler til å investere, er det også vanskelig å vedlikeholde og klargjøre til utleie. Radiodirektøren er stolt over utmerkelsen de har fått i byen, og han har ambisjoner for fremtiden. Men han er ikke sikker på at de klarer å fortsette neste år.

Offisiell begrunnelse for utmerkelsen
Helge Dagsland