Fmilien Solgaard. Lukas (1) Emil (26) Julie (27)

Misjonærplassering i Cusco

- I fellesskap håper vi å kunne starte opp en menighet, hvor Guds ord og kjærlighet får være i sentrum, sier Julie Solgaard. Hun flytter til Cusco sammen med mannen Emil og sønnen Lukas.

Ny plass og nytt arbeid. Hvor begynner en?   

Etter flyttingen skal vi bruke litt tid på å komme på plass, slappe av og bli bedre kjent i byen. Vi ser frem til å treffe igjen pastoren og de unge lutherske kristne i Cusco, som møtes til bibelstudium en gang i uken. Vi gleder oss til å snakke om hvor og hvordan vi sammen kan starte en husmenighet. Utover presten og denne gruppen er det også noen flere medlemmer fra den tidligere lutherske menigheten i byen, som har gitt utrykk for at de kan være interessert i å være med å starte opp den nye menigheten. Det vil sannsynligvis også bli mulighet for noe evangelisering og for å starte en bibelstudiegruppe på det universitetet hvor noen av de engasjerte ungdommene går.  

Vi er blitt gjort oppmerksom på viktigheten av at bønn og personlig andakt blir en vesentlig del av vårt arbeid. Det må være hos Gud vi finner den nødvendige styrken og motet til de ulike oppgavene som venter oss i nybrottsarbeidet. Vi må væpne oss med tålmodighet og stole på at Gud har en plan, også de dagene hvor vi kanskje ikke helt vet hva vi skal ta fatt på og det hele ser litt uoversiktlig ut. 

  

Dere har vært i Cusco før. Hvilket inntrykk har dere?  

Vi har fått et inntrykk av at flere personer gleder seg til misjonærstøtte. Noen virker som brennende kristne, som ivrer etter å lære mer om Jesus. Om hva han har gjort for dem og hva det betyr i deres liv. De ønsker å nå så mange som mulig med budskapet om ham. Andre gleder seg til at det blir startet opp igjen en luthersk menighet, fordi slik det er nå hører de ikke til en menighet, og savner et åndelig fellesskap. Mens andre igjen frykter litt at gamle konflikter vil blusse opp, men håper samtidig på at det nye arbeidet kan bli en anledning til forsoning eller i det minste en ny start. 

  

Hva gleder dere dere mest til?  

Vi gleder oss mest til å bli en del av et nytt kristent fellesskap i Cusco, hvor vi kan være med på å bygge hverandre opp i troen, utfordre hverandre til å leve med Jesus i hverdagen og støtte hverandre i livet som kristne brødre og søstre. 

  

Hvilke planer og drømmer har dere for tjenesten i Cusco 

I fellesskap håper vi å kunne starte opp en menighet, hvor Guds ord og kjærlighet får være i sentrum, hvor medlemmene har lyst til å invitere nye med.  

Det er planen at den lutherske kirken i Peru skal starte et familieprosjekt i Cusco. Når det kommer i gang, vil det være en mulighet for at vi som kirke kan ha en positiv påvirkning på lokalsamfunnet. For eksempel gjennom å undervise skolebarn om konflikthåndtering, forebygging av vold og seksuelle overgrep, og gjennom ekteskapskurs. Det vil også være en måte å bli mer synlige i nærmiljøet og forhåpentligvis vil noen bli interesserte i å begynne i kirken. 

Vi må jo se an mulighetene, men en drøm kan være å starte opp en kafe. Kirken ligger i universitetsområdet, og med en kafe ville vi kunne skape et samlingssted for unge, hvor vi utover kaker vil gi rom for forskjellige sosiale aktiviteter og bibelske refleksjoner.  

  

Vær med å be 

Vær gjerne med å be for den unge familien som skal være utsendinger i Cusco. Be om styrke og mot i hverdagen. Om at samarbeidet mellom pastor, frivillige og misjonærer må fungere bra. Be om at Gud skaper en levende menighet der, hvor hans ord og kjærlighet er i sentrum. 

Portrettbilde av Marie Tjomsland Vargas

Marie Vargas

Utsending