Besøk fra Norge, Ove Vasle, pastor Virgilo i Tinguipaya, Ivan Figueroa og Atle Ølstørn.

Sterkt engasjement for kirken

De siste to årene har jeg fått reise rundt og besøkt menighetene i ICEL i Bolivia sammen med generalsekretær Ivan Figueroa. Vi startet arbeidet med å ha samtaler med pastorene og menighetsrådene. Utfra disse samtalene har vi hatt oppfølgingssamtaler

Samtaler med pastorer og menighetsråd


Fokuset i de første samtalene med pastorene var å skape tillit og høre hvordan de egentlig hadde det: Gleder, sorger, områder i tjenesten der de følte de kom til kort og områder der de ønska mer hjelp/veiledning/kursing. På kveldene hadde vi møter med kirkestyrene der målet var at de skulle få sette ord på hvordan de vurderte sin menighet, styrker og svakheter. Hva kunne de bidra med inn i helheten? Hva trengte de hjelp til?

 

Interessante møtepunkt


Det er interessant å få være sammen med kirkelederen på disse møtepunktene og oppleve hans sterke engasjement for at den enkelte menighet skal være levende fellesskap som bryr seg om både gamle og nye. For at nye mennesker skal kunne inkluderes i fellesskapet, trenger menigheten strukturer som fungerer.

 

Ivan pakker bilen for nye oppdrag.
Bildeblokk:Ivan pakker bilen for nye oppdrag. Atle Ølstørn

Tilsyn

 

Generalsekretæren i ICEL er mye på farta. Han brenner for en fungerende pastortjeneste og levende menighetsfellskap. Det har vært en glede å oppleve hvordan han utøver sitt pastorale tilsyn gjennom disse møtepunktene.

 

Diakoni


Ofte er de diakonale prosjektene blitt noe som ligger utenfor lokalmenighetenes interessefelt. På en fin og konstruktiv måte løfter han det diakonale arbeidet inn som menighetens ansvar og tydeliggjør for kirkestyrene både muligheter og utfordringer.

portrettbilde Atle Ølstørn

Atle Ølstørn

Utsending