En menneskemengde som står i kø for å ofre til guder.

Evangelisering i Sør-Amerika

I Bolivia og Peru skjer det mye religionsblanding. NLM samarbeider med den nasjonale kirken om å gjøre verdens Frelser tydelig i Sør-Amerika.

 

MØTER PÅ LANDSBYGDA

Bolivia er preget av stor migrasjon inn til byene. NLM ønsker å følge opp de  kristne  quechua-talende, især eldre, som er igjen på landsbygda. NLM har helt siden vi startet arbeidet i Sør-Amerika hatt fokus på quechua-talende, mange  bor langt fra allfarvei og lever under enkle forhold. De fleste lever av jordbruk. Et viktig middel i dette arbeidet er kristne stevner (fiesta cristiana) der folk kommer sammen fra ulike bygder for å synge og høre om Jesus. De lokale setter stor pris på stevnene, de er viktige for deres kristne tro.

 

LOKAL MISJON

NLM ønsker å støtte arbeidet blant de unådde folkegruppene, aymarafolket og quechuafolket, i Peru. Kirken i Peru har vedtatt en satsing på nybrottsarbeid og ønsker å jobbe mer i områder med aymara og quechua. I årene fremover ønsker de å plante kirker i området rundt Titicaca-sjøen samt styrke aymara-kirken i Tacna. De har også  startet opp igjen i Cuzco, hvor NLM har misjonærer, og de har et nybrottsarbeid i utkanten av Arequipa. Både i Peru og Bolivia jobbes det aktivt med planlegging av nybrottsarbeid.

SE VIDEO: Et voksende misjonskall

 

Fakta

Budsjett: Kr 3 mill.

Kontakt: Stedlig representant nlmsoramerika@nlm.no