En menneskemengde som står i kø for å ofre til guder.

Evangelisering i Sør-Amerika

I Bolivia og Peru skjer det mye religionsblanding. NLM samarbeider med den nasjonale kirken om å gjøre verdens Frelser tydelig i Sør-Amerika.

Evangeliserende livsstil

Diakoni og evangelisering er temaer som oftere og oftere kommer frem på ledersamlinger i kirkene i Sør-Amerika. I første omgang gjelder misjonsoppdraget å nå ut til dem som er nær. Kirkene har stadig tanker om nytt arbeid, eller om å effektivisere eller eventuelt omorganisere det arbeidet som finnes. Gjennom forkynnelse og undervisning settes evangeliserende livstil i sentrum. Både pastorer og kirkemedlemmer deltar med husbesøk og evangelisering.

Kirka i Bolivia driver også med radioarbeid. I Peru er det definert nybrottsprosjekter i Cusco der NLM vil være tilstede med en misjonærenhet fra 2019 og det jobbes for å få til distriktsprosjekter med nyplanting og replanting av menigheter. Misjonærer er engasjert i opplæring og undervisning i menighetene og gjennom samtaler og støtte til lederne i kirkene. I tillegg bidrar NLMs utsendinger på lederkurs og med pastoroppfølging.


Arbeid på landsbyda

NLM har siden oppstarten av sin virksomhet i Bolivia hatt et stort fokus på arbeidet blant quechua-talende på landsbygda, mange menigheter er blitt etablert opp gjennom årene. Flere av medlemmene på landsbygda bor langt fra allfarvei og lever under enkle forhold. De fleste lever av jordbruk.

Bolivia er preget av stor migrasjon inn til byene. Likevel er det flere, især eldre, som blir igjen i bygdene. Det er viktig at de kristne som er igjen på bygda blir følgt opp, og dette er noe NLM arbeider med. Et viktig middel i dette arbeidet er kristne stevner (fiesta cristiana) der folk kommer sammen fra ulike bygder for å synge og høre om Jesus. Noe vi ser at de lokale setter stor pris på, og som er viktig for deres kristne tro.


Nybrottsarbeid og sendelse av egne misjonærer

NLM arbeider for at kirkene skal bli misjonerende. Kirka i Peru har bestemt seg for å sende en misjonærenhet til Bogota Colombia til en liten menighet der med tanke på nyplantinger. Dette er det første misjonærsendingen av nasjonale personer med den nasjonale kirke som sendemenighet. Denne prosessen har NLM fått være med å initiere og støtte.

SE VIDEO: Et voksende misjonskall

 

Fakta

Budsjett: Kr 3 mill

Kontakt: Stedlig representant Tore Bjørsvik: nlmsoramerika@nlm.no