En menneskemengde som står i kø for å ofre til guder.

Evangelisering i Sør-Amerika

I Bolivia og Peru skjer det mye religionsblanding. Misjonssambandet samarbeider med den nasjonale kirken om å gjøre Verdens frelser tydelig i Sør-Amerika.

 

Møter på landsbygda

Bolivia er preget av stor migrasjon inn til byene. Misjonssambandet ønsker å følge opp de kristne quechua-talende, især eldre, som er igjen på landsbygda. Mange bor langt fra allfarvei og lever under enkle forhold. Et viktig middel i dette arbeidet er kristne stevner (fiesta cristiana) der folk kommer sammen fra ulike bygder for å synge og høre om Jesus. De lokale setter stor pris på stevnene og gir uttrykk for at de er viktige for deres kristne tro. 

 

Lokal misjon

Vi ser stadig at de lokale kirkene selv ønsker å gå videre med evangeliet. I både Peru og Bolivia har de vedtatt satsinger på nybrottsarbeid og har spurt om å få misjonærer som kan jobbe sammen med dem. Vi ønsker å støtte opp om disse initiativene. I Peru er det arbeid blant aymarafolket og et arbeid i Cusco, og i Bolivia vil det bli startet opp et arbeid i Tarija.

 

Selvstendige kirker            

Kirkene i Peru og Bolivia får fremdeles økonomisk støtte fra Misjonssambandet, men dette er en støtte som gradvis trappes ned. Kirkene må dermed etablere inntektsgenerende prosjekter dersom de skal klare å opprettholde dagens aktivitetsnivå, og gjerne øke det. I Peru jobber Misjonssambandet sammen med den nasjonale kirken for å få til et prosjekt på nasjonalt plan som skal gi inntekter til kirken, og i Bolivia er vi helt i startfasen. Håpet er at disse prosjektene ikke bare skal skape inntekter, men også bidra til at kristne kommer i kontakt med andre mennesker som ikke kjenner Jesus, slik at de kan få dele evangeliet.

 

SE VIDEO: Et voksende misjonskall

 

Fakta

Budsjett: Kr 3 mill.

Kontakt: Stedlig representant nlmsoramerika@nlm.no