Compartir på kontoret i Arequipa

Sammen om det viktigste

Den lutherske kirken i Peru er ikke stor. Men det er mange medlemmer som brenner for å utbre evangeliet.

Annen hver fredag er det «compartir» mellom de tre institusjonene som er samlet på misjonens tomt i Arequipa. «Compartir» betyr å dele. Og på disse fredagene er det tid, mat og drikke som blir delt.

 

Patrioter

August er en viktig måned i Arequipa. Byen feirer hvert år at den ble grunnlagt 15. august 1540, og i år var det derfor 483-årsjubileum. Offentlig fridag, opptog, tivoli, konserter og mye liv preger byen denne dagen, for å ikke si denne måneden. Arequipere vet å verdsette byen sin.

Det preget også «compartir» den 18. august. Den tradisjonelle matretten «soltero de queso» (en ostesalat) ble servert for de ansatte i misjonen, kirken og på Setela. I innledningsbønnen ble det takket for byen og landet, og bedt om at Guds rike må utbre seg enda mer.

­­– For vi er først og fremst gudsrikeborgere, deretter Arequipa, og så Peru, ble det sagt.

  

Strategisk tomt

På den store tomten som ble kjøpt til Den norske skolen, er det altså nå tre institusjoner. Det er den nasjonale kirken IEL-P, seminaret SETELA og Misjonssambandets kontorer. Det gir gode muligheter til møtepunkter og samarbeid.

Men kirken er liten, Setela er i forandring, og som misjon er vi få utsendinger. Hva er retningen fremover? Mange viktige ting ligger foran for nevnte tre organisasjoner på denne tomten. Det har potensiale til å bli et kraftsenter.

Og her har jeg også kontor. Så det er jo litt oversiktlig og greit for en som kommer tilbake til dette lovede land etter syv år. Mye har forandret seg, og nesten alt er blitt dyrere. Det kan ikke legges skjul på livet ikke er blitt noe enklere, men vi har alle forventninger til hva fremtiden kan bringe, og hva Gud vil gjøre.

Så skal vi i det minste få dele det vi har fått. Så det er fint med en «compartir» annenhver fredag for å minne hverandre på akkurat det.

 

Helge Dagsland

Helge Dagsland

Utsending