Toril Espegren underviser

Motivasjon fra Norge til Peru

NLM har i samarbeid med utdanningsmyndighetene i Peru innført motivasjons- og livsmestringsmetoden SAMM med svært gode resultater.

Det var Toril Espegren (bildet) som tok SAMM-metoden med seg til Peru. Selv møtte hun den da hun jobbet på Birkeland skole. – Dette er en fem-trinns metode for å øke livsmestring og motivasjon, og teoriene bak er hentet både fra helse og pedagogikk, forteller Toril.

− Metoden kan brukes både på skole, i menighetsarbeid, generelt i livet og for å oppnå spesifikke mål. Metoden hjelper hver enkelt til å se hva de kan klare, hva som forstyrrer, hva som haster mest og hjelper en å lage seg en plan for å nå målene. Den ansvarliggjør hver enkelt person, så en kan ikke skylde på andre.

 

Skrivebok og en blyant

NLM Sør-Amerika ble høsten 2019 med på å gjennomføre et pilotprosjekt i Peru. Ingebjørg Martinussen gjennomførte da prosjektet ved å bruke kontaktene hun allerede hadde på skolene. − Pilotprosjektet ble gjennomført på skolene som er knyttet til den lutherske kirken i byene Moho, Juliaca og i Arequipa, forteller Ingebjørg.

− Metoden fungerer svært godt i Peru. Det som er et stort pluss, er at en kun trenger en skrivebok og en blyant for å gjennomføre prosjektet, og det er noe som alle skoler i Peru har ressurser til. Ingebjørg forteller om gode resultater av prosjektet: − Over 70 prosent av elevene har svart at de lærte seg å løse problemer i eget liv ved å bruke metoden. Vi ser også at SAMM fanger opp elever som trenger ekstern hjelp, for eksempel en elev som gikk med selvmordstanker har nå fått profesjonell hjelp.

«Metoden fungerer svært godt i Peru.» Ingebjørg Martinussen

I ferdiglagte gjerninger

I år skal prosjektet implementeres på to nye skoler i Arequipa. Det er skoler med cirka 300 og 500 elever i drabantområder helt i utkanten av byen. Der må mange barn stort sett klare seg selv uten hjelp fra voksne. Enten fordi den voksne jobber hele tiden og ikke er hjemme, eller fordi den voksne sliter med alkoholproblem eller andre årsaker. Ingebjørg og Toril synes det er stort å kunne tilby hjelp til bedre livsmestring til noen av byens mest vanskeligstilte barn.

− Vi har hatt våre planer for dette prosjektet, men så har det ikke blitt slik. Men når en dør har lukket seg, så har det åpnet seg en ny, sier Toril og forteller videre at hun sammen med Ingebjørg har sett hvordan Gud har en plan for dette prosjektet. Da de var på en av skolene de skal innføre prosjektet på, kunne rektoren på skolen fortelle at hun hadde bedt Gud om hjelp, og at hun takket Gud for at de kom til skolen med SAMM-prosjektet. Toril forteller at det er noen utfordringer: − Vi har kjent på følelsen av å være liten og ubrukelig, både i møte med myndigheter og med de vanskeligstilte barna. Men da tenker jeg på Moses sitt møte med Gud i ørkenen. Han lurte på hvem han var i møte med Faraoen og sa at han ikke kunne klare oppgaven. Vi kan også hvile i at det er «jeg er den jeg er» som har sendt oss.