Mannsleir

Mannsleir i Peru

Denne helgen var nærmere 100 menn samlet til mannsleir.

Kvinnene har en god tradisjon og møtes hvert år til en årlig kvinneleir, men mannfolka har vist seg vanskelig å samle, men når de først vil så kan de. 

På leirplassen CAMPEL var det tett i tett med mannfolk som samles om temaer knyttet til mannens rolle, spesielt i menighet og familie. Det var med erkjennelse at man konstanterte at ofte så svikter vi våre idealer. Vold i nære relasjoner er et problem, også i kristne familier. Vi svikter som rollemodeller ovenfor barn og unge og veien frem til Kristuslikhet er lang. Samtidig trenger familien og kirka menn som tørr å vise vei, som står opp for det man tror på, som er villig til å ikke bare få makt og myndighet, men også å bære ansvaret i de krevende tidene. 

Selv om flere av temaene var alvorlige nok, var det også tid for adrenalin og testoteron. Fotballturnering gir man en mulighet til å få ut frustrasjon og energi. Oppgavene som rengjøring og oppvask ble fordelt så at menn kan ta oppvasken ble uttrykkelig bevist disse dagene. 

Det var mange vitnesbyrd om at dette var verdifullt og lørdagskvelden ble det valgt et team av koordinatorer fra de ulike distriktene for å organisere arbeidet lokalt og nasjonalt. 

Det er en kjennsgjerning at kirkene våre har menn i ledende stillinger, men rundt omkring i menighetene og på grasrota er det kvinnene som bærer mye av arbeid og mange steder er menn i klart mindretall. 

Be om en mannvekkelse i Sør-Amerika

Be om at menn må markere avstand fra vold, psykisk og fysisk

Be om en ny generasjon av ledere som klarer å løfte frem gode manneidealer for en ny tid 

Be om at en Jesus Kristus må få den plass han fortjener i den enkeltes liv. 

Portrettbilde av Tore Bjørsvik

Tore Bjørsvik

Misjonær