Utsendingene i Sør-Amerika

Kultur, natur og oppbyggelse

Alle utsendingene i Sør-Amerika reiste omtrent like langt, og møttes i september til personaldager ved Titicacasjøens bredde.

Sør-Amerika er et stort felt, og utsendingene bor langt fra hverandre i byene Arequipa og Cusco i Peru, og i Cochabamba og Tarija i Bolivia. Derfor ble høstens personalsamling lagt til Copacabana i Bolivia, nærmest i midten av disse byene.

 

Forkynnelse og handlingsplan

Høstsamlingen har et mindre formelt preg, hvor det viktigste er forkynnelse og kollegafellesskapet mellom utsendingene.

Denne gangen var det ettåring Johannes Berge, og Tarija-misjonær Kristoffer Ueland som hadde bibeltimer. De delte oppbyggelige poeng fra både plager i Egypt, og fariseere og tollere. I tillegg var det flere som fikk bidra med ord-for-kvelden.

I tillegg fikk man arbeidet litt med handlingsplaner, og det var tid for mye god kaffe og gode samtaler.

 

Spent på rekruttering

Denne sommeren var det en prosentmessig stor økning i utsendinger, da både Johannes Berge og familien Dagsland har flyttet til Arequipa i Peru.  Det er nå syv norske og to danske utsendinger, i tillegg til en ettåring og åtte barn i regionen.

Det er imidlertid en bekymring at de aller fleste kommer til å avslutte perioden innen to-tre år. Det er fremdeles behov for utsendinger i regionen, så dette er et bønneemne i fellesskapet.

 

Storslått natur

Selve samlingen ble holdt på et hotell i Copacabana, på 3820 meters høyde. På fredagen var det utflukt til Soløyen. Der ble det gitt en liten innføring i andinsk tro og religiøsitet, i flott natur omringet av verdens høyest liggende navigerbare innsjø.

Solnedgangen over Titicacsjøen var også et flott opplevelse under kveldsmaten på hotellet. Flere av barna og de tøffeste voksne fikk også badet litt på stranden, mens de fleste bare ble litt rødere i pannen.

Titicacasjøen
Helge Dagsland