Nettundervisning om Nattverden

Nettbasert undervisning

De logger på i Arequipa, Juliaca, Crucero, Bolivia og Ecuador. Det nettbaserte studiet på SETELA når langt ut.

Siden det ikke er studenter på campus i Arequipa, bestemte man seg for å ha digitale kurs. Ideen var egentlig å ha det samlingsbasert, men det viste seg å bli vanskelig. Så helt siden april har det stort sett vært nettundervisning på torsdag kveld og lørdag morgen. Litt ferie har det også vært, så til sammen har det blitt i underkant av 50 samlinger på opp mot to og en halv time.

 

Muligheter

Det er interessant å undervise på nett. Og spesielt spennende var det å gjøre det fra Norge. Jeg hadde et kurs fra Norge i mai/juni, og i tillegg har Arne Helge Teigen hatt timer noen lørdager direkte fra Norge. Det er gøy å se at noe slikt kan fungere, og det gjør også at man kan tenke nærmere samarbeid i fremtiden.

For man forstår at det er store muligheter når man kan samle rundt 25 personer på forskjellige steder i Sør-Amerika til undervisning to dager i uken.

 

Begrensninger

Men det er heller ikke det samme som å være i samme klasserom som studentene. På grunn av internettkostnader er det ingen som bruker kameraet sitt, og som underviser står du dermed og ser på en skjerm med noen bilder og mange bokstaver. Det blir fort enetale og føles litt monotont, og da også litt tungt for underviseren.

Og jeg må innrømme at det kan oppleves litt kjipt å stå foran en skjerm i Arequipa. Å undervise på nett blir ikke det samme som å være fysisk til stede i klasserom, og se hverandre. Men for undervisningen er det jo et alternativ som kan nå langt ut. Selv om vi har erfart og vet at deltakelse på nettsamlinger ikke alltid får full oppmerksomhet.

 

Stort behov

Rundt 25 personer vil gjennomføre kurset, og få sitt vitnemål den 16. desember. De har møtt opp, gjort lekser og levert oppgaver gjennom 8 måneder. De har stått på, og fortjener litt oppmerksomhet.

For det er stort behov for undervisning i kirkene våre i Sør-Amerika. Det er en bevissthet rundt bibel og troslære, men av forskjellige grunner, som pandemi og studiepress, er det få som har deltatt på kurs og undervisning de siste årene. Virtuelt når vi potensielt mange som ikke har mulighet til å bli med på annen undervisning.

Så vi er glade for at SETELA i 2024 både vil tilby både studier på campus, og samlingsbasert nettstudium. Det er alltid spennende med søknadsprosesser, men vi ber og håper om at det må bli noen gode kull. For kirken trenger nye arbeidere, og det er stort behov for bibelsk undervisning. 

Helge Dagsland

Helge Dagsland

Utsending