Stemmeopptelling. generalforsamling IEL-P

Utskiftninger i Peru

42 delegater fra 35 kirker utgjorde generalforsamlingen i IEL-P 8.-10. mars. De valgte et helt nytt hovedstyre, og fikk informasjon om en kirke med både gleder og utfordringer.

Etter tøffe år med pandemi ser det endelig ut som arbeidet i IEL-P er tilbake tilnærmet slik det var før covid19. Aktivitetsnivået er i stor grad tilbake, og man ser en svak vekst i medlemmer. Det er fremdeles økonomiske utfordringer for kirken, men under generalforsamlingen var det en gemyttelig og respektfull samtale om det som har skjedd, og utsikter for fremtiden.

 

Lite kontinuitet

Ifølge grunnreglene blir hovedstyret valgt for to år, og det er full utskiftning ved hver ordinære generalforsamling. Heller ikke denne gangen var det noen som tok gjenvalg. Så det ble fire nye medlemmer i hovedstyret, og det blir spennende å se hvem de vil ansette i administrasjonen. For administrasjonen følger hovedstyret, og er på kontrakter ut mars.

Dette skaper noen utfordringer med tanke på overleveringer av saker, og kontinuiteten. Det ble imidlertid bestemt at man ønsker en ekstraordinær generalforsamling hvor grunnregler og statutter må revideres. Det er mange som mener at dette punktet må forandres.

 

Økonomi og kaffe

Regnskapsrapporten viste også at det er noen underslagssaker fra 8-12 år tilbake som fremdeles ligger som fordringer. En advokat var inne og forklarte om disse sakene, som også er anmeldt. Det er tydelig at det nok er vanskelig å få noe tilbake i disse prosessene. Generalforsamlingen gjorde derfor et vedtak om å gi hovedstyret mulighet til å føre disse sakene som tap i neste periode.

Kaffeprosjektet ble også presentert og debattert av generalforsamlingen. Det ble påpekt at det fremdeles, etter tre år, ikke går i overskudd. Utsending Svein Lindtjørn hadde en omfattende presentasjon om prosjektet, om hva som er gjort og planer fremover. Han forklarte de forskjellige investeringer som er gjort, for at prosjektet skal genere inntekter fremover. Det ble bestemt å fortsette prosjektet i samsvar med presentasjonen.

 

Skolearbeid

Det har i mange år vært utfordringer med kirkens skole i Crucero. Saken kom opp på generalforsamlingen, og det ble forklart at skolen nå i praksis tilhører staten. En kompleks saksgang ble forsøkt forklart, og det nye hovedstyret får i oppgave å avklare situasjonen videre. Mange er kritiske til å forsøke å få skolen tilbake fordi det vil kreve store utgifter til modernisering og utvikling.

De andre skolene i henholdsvis Juliaca og Arequipa presenterte gode rapporter om fulle klasserom og anerkjennelse i nærområdet.

 

Forbønnshandlinger

Ny kirkepresident er Rudolfo Nuñez fra Arequipa. Han er pastor i Encuentro con Cristo, og har god kjennskap til kirken gjennom mange år i forskjellige kommisjoner. Visepresident ble Alejandrino Chayña fra Juliaca, mens Luis Flores ble sekretær og Jose Carlos Hanco ble styremedlem. De sistnevnte bor i Arequipa.

Generalforsamlingen ble avsluttet med en gudstjeneste søndag formiddag, hvor både det nye hovedstyret, valgkomiteen en kontrollkomite ble innsatt med bønn og håndspåleggelse. De nasjonale lederene for barne-, ungdoms- og kvinnearbeidet ble også presentert og bedt for. Estefani Nuñez er nasjonal leder for barne- og tweensarbeid, Fernando Cutipa for ungdomsarbeid og Nadia Pari er leder for kvinnearbeidet.

Forbønnshandling nytt hovedstyre IEL-P
Helge Dagsland