Samling i lokalene til kirka i Cuzco

Cusco for Kristus, nybrottsarbeid i Peru

Den nasjonale kirken i Peru, IEL-P, har bestemt seg for å satse på nybrottsarbeid blant annet i Cusco. De har spurt NLM om å samarbeide om dette.

 

Et nybrottsarbeid med forhistorie 

For flere år siden var det en aktiv menighet i Cuzco med egne lokaler. På grunn av konflikter innad ble menigheten lagt ned og lokalene leid ut. I år bestemte IEL-P seg for å satse på denne byen igjen. De har en lokal pastor i byen, Domingo Mamani, som jobber delvis med å besøke tidligere medlemmer og delvis med en ny menighet ett stykke utenfor byen, i et område som heter Pukyura. 

Misjonen har på sin side plassert en misjonærfamilie der; Emil, Julie og lille Lukas Solgaard, fra Danmark. Etter fullendt språkstudier i Arequipa reiste de til Cusco i begynnelsen av oktober i år. De har funnet seg til rette der og liker menneskene i byen og naturlandskapet som omringer Cusco. 

 

Plan for arbeidet 

Tidlig i desember ble det arrangert en samling i Cusco for å gi struktur og danne et grunnlag for arbeidet. Til samlingen kom nasjonalpastor og administrasjonsleder for ILE-P, kommende SR Marianne T. Lindtjørn og misjonær Juan Pablo Vargas. Sammen med Solgaard og Domingo ble det arbeidet frem en strategi for Cusco frem til 2022. Hovedmålet er en selvunderholdende kirke i Cuzco sentrum. Ut fra dette ble det laget en detaljert arbeidsplan for året 2020. Strategidokument og arbeidsplan skal gi arbeidet retning og det skal også gi våre misjonærer konkrete arbeidsoppgaver og retningslinjer de kan forholde seg til. Et viktig moment her er at dokumentene er utformet i samarbeid, mellom kirke og misjon, der kirken har lagt føringene og misjonen har bistått med utforming. 

 

Nå på tampen av året gjenstår det bare å utarbeide detaljer i arbeidsplanen. Vi legger alle planer og strategier for Herren og ber om at Han i sin godhet og nåde vil velsigne de og at Hans vilje skal skje.