Ungdommer som står på en veranda i 2.etg.

Teologisk utdanning i Sør-Amerika

Misjonssambandet prioriterer bibelundervisning og lederutvikling særlig høyt i vårt arbeid i Sør-Amerika.

 

KORTIDSBIBELSKOLE

For å nå flere med evangeliet i Sør-Amerika er det behov for bibelundervisning. Dette har vært og er fremdeles det viktigste arbeidet for Misjonssambandet. I over 30 år har det lutherske senteret for teologisk utdannelse (CLET) vært bibelskolesystemet for de nasjonale kirkene, og mange kan vitne om at de har fått oppleve friheten i Kristus. På grunn av nedgang i antall deltakere har det vært nødvendig med en omstrukture- ring. Nå består CLET av en kortere sommerbibelskole og desentraliserte kurs som lokale pastorer og ledere kan holde.

 

Ledertrening

I Sør-Amerika er det høye forventninger til ledere. Pastorene står alene med ansvaret og holder ikke lenge i tjenesten. De har behov for støtte både som enkeltpersoner og som gruppe. Misjonssambandet ønsker å bygge en ny generasjon pastorer og dyktiggjøre og utruste dem som sitter med lederansvaret. Dette gjøres gjennom regelmessige kurs og møtepunkter, samtaler og rådgivning.

 

Teologisk kompetanse         

Misjonssambandet ønsker å styrke den teologiske kompetansen blant unge i Sør-Amerika. Ved å utruste dem kan de utruste andre og bringe evangeliet videre. SETELA tilbyr teologisk utdanning der det også er mulig å ta pastorale fag for de som skal jobbe som pastorer ved endt studieløp. Studentene som går på SETELA, er fra våre samarbeidskirker i Andes-regionen.

Det jobbes nå med en omstrukturering av SETELA, slik at våre samarbeidskirker kan få større innflytelse, og vi kan utruste og utdanne pastorer og ledere etter de behovene kirkene har.

 

SE VIDEO: Teologistudier på SETELA 

 

 

Fakta

Budsjett: Kr 4 mill.

Kontakt: Stedlig representant nlmsoramerika@nlm.no