Ungdommer som står på en veranda i 2.etg.

Teologisk utdanning i Sør-Amerika

Misjonssambandet prioriterer bibelundervisning og lederutvikling særlig høyt i vårt arbeid i Sør-Amerika.

 

Korttidsbibelskole

For å nå flere med evangeliet i Sør-Amerika er det behov for bibelundervisning. Dette har vært og er fremdeles det viktigste arbeidet for Misjonssambandet. I over tretti år har det lutherske senteret for teologisk utdannelse (CLET) vært bibelskolesystemet for de nasjonale kirkene, og mange kan vitne om at de har fått oppleve å få et godt kristent grunnlag der. På grunn av nedgang i deltakere har det vært nødvendig med en omstrukturering. Nå består CLET av en kortere sommerbibelskole, samt desentraliserte kurs som holdes av lokale pastorer og ledere. 

 

Ledertrening

I Sør-Amerika forventes det mye av ledere. Pastorene står alene med mye ansvar og holder ikke lenge i tjenesten. De har behov for støtte både som enkeltpersoner og som gruppe. Misjonssambandet ønsker å være med og utruste en ny generasjon pastorer og dyktiggjøre og utruste dem som sitter med lederansvaret. Dette gjøres gjennom regelmessige kurs og møtepunkter, samtaler og rådgivning.

 

Teologisk kompetanse         

Misjonssambandet ønsker å styrke den teologiske kompetansen blant unge i Sør-Amerika. Ved å utruste dem kan de utruste andre og bringe evangeliet videre. SETELA tilbyr teologisk utdanning, og det er mulig å ta pastorale fag for de som skal jobbe som pastorer ved endt studieløp. Studentene som går på SETELA er fra våre samarbeidskirker i Andes-regionen. Det jobbes nå med en omstrukturering av SETELA, slik at våre samarbeidskirker kan få større innflytelse, og vi kan utruste og utdanne pastorer og ledere etter de behovene kirkene har.

 

SE VIDEO: Teologistudier på SETELA 

 

Fakta

Budsjett: Kr 1 mill.

Kontakt: Stedlig representant nlmsoramerika@nlm.no