Ungdommer som står på en veranda i 2.etg.

Teologisk utdanning i Sør-Amerika

Misjonssambandet prioriterer bibelundervisning og lederutvikling særlig høyt i vårt arbeid i Sør-Amerika.

 

Bibelkurs

Bibelundervisning er det viktigste Misjonssambandet kan bidra med for at kirkene kan vokse i Sør-Amerika. I over tretti år har det lutherske senteret for teologisk utdannelse (CLET) vært bibelskolesystemet for de nasjonale kirkene, og mange kan vitne om at de har fått oppleve å få et godt kristent grunnlag der. Både i Peru og Bolivia arrangeres det bibelkurs og samlinger for både barn, ungdom, ledere og pastorer gjennom hele året. 

 

Ledertrening

I Sør-Amerika forventes det mye av ledere. Pastorene blir ofte stående alene med mye ansvar, og holder ikke lenge i tjenesten. De har behov for støtte, både som enkeltpersoner og som gruppe. Misjonssambandet ønsker å være med og utruste en ny generasjon pastorer, og dyktiggjøre og utruste dem som sitter med lederansvaret. Dette gjøres gjennom regelmessige kurs, møtepunkter, samtaler og rådgivning. 

 

Teologisk kompetanse         

Misjonssambandet ønsker å styrke den teologiske kompetansen i kirkene, og spesielt blant unge i Sør-Amerika. Ved å utruste dem kan de være med på å bringe evangeliet videre. SETELA tilbyr teologisk og pastoral utdanning. I år starter et nytt kull på seminaret, og studentene kommer fra våre samarbeidskirker i Andes-regionen. Vi ønsker å utruste og utdanne pastorer og ledere etter de behovene kirkene har.

  

SE VIDEO: Teologistudier på SETELA 

 

Fakta

Budsjett: Kr 2,8 mill.

Kontakt: Stedlig representant nlmsoramerika@nlm.no