Svein H. Lindtjørn tar over som vikarierende SR

Vikar for Stedlig Representant

Svein Harald Lindtjørn blir vikarierende Stedlig Representant(SR) når Marianne Lindtjørn går ut i permisjon i februar.

Ledermøtet i Misjonssambandet gjorde tirsdag 28. november vedtak om å tilby vikarstilingen til Lindtjørn. Store deler av permisjonsperioden vil også Marianne Lindtjørn jobbe i en deltidsstilling.

 

Variert ansvar

Det har de siste årene vært få utsendinger i Sør-Amerika. Mange reiste hjem i forbindelse med pandemien, og det har de siste årene vært mellom 4 og 7 utsendinger delt på landene Peru og Bolivia. i tillegg til noen utsendinger fra DLM.

Stedlig representant har blant annet ansvar for samarbeidet med de nasjonale kirkene som driver et utstrakt arbeid, og seminaret SETELA, som ligger i Arequipa. Der er man nå inne i en større omlegging angående arealbruk, i tillegg til å tilby kurs med hovedsaklig digital undervisning.

I tillegg er det mye administrasjon på misjonens kontor, og personalansvar for utsendingene, som hovedsaklig jobber med forkynnelse, lederopplæring, undervisning og nybrottsarbeid. Dette ansvaret vil nå ekteparet ha en fordeling på seg imellom.

 

Erfaring som SR

Svein H. Lindtjørn har vært utsending i Peru siden 2019, og har de siste årene jobbet med inntektsgenererende arbeid i kirken i Peru. Han har sammen med kirken og Setela jobbet frem prosjekter med kaffe og bakeri. Han var også vikarierende SR i 2021-2022.