Ekstraordinær GF IEL-P 2023

Helt ekstraordinært

Det var innkalt til ekstraordinær generalforsamling i IEL-P, samarbeidskirken vår her i Peru. Formaliteter gjorde at det bare ble et interessant samtalemøte.

Peru er et formelt land, hvor det skriftlige ofte har forrang over det praktiske. Det fører til at grunnreglene blir mange og spesifikke, og at de jevnlig bør oppdateres for å svare til offentlige krav og den kirkelige virkelighet.

I flere år har en kommisjon arbeidet med å oppdatere grunnreglene på forskjellige punkter, og delvis på grunn av koronapandemien er arbeidet blitt forsinket. Men de var nå ferdige med forslaget, og det var derfor innkalt til ekstraordinær generalforsamling.

 

Quorum

Men det gikk ikke helt som planlagt. For etter andakt og velkomst var det opprop av delegater og kirker. Målet med dette er å sikre quorum (en betegnelse for det minste antall som må være til stede for at en forsamling skal være vedtaksfør/ beslutningsdyktig jmf snl.no).

Det viste seg at det manglet delegater fra to kirker for å oppnå quorum på 75%. Så da var det ingen grunn å gå til sakslisten.

Det var mange delegater som hadde kommet fra kysten og Arequipa, og det ble mildt sagt en litt spesiell stemning i salen. Forskjellige forslag ble fremmet, men man måtte innse at generalforsamlingen ikke var vedtaksdyktig til grunnregelendringer.

 

Interessant

Istedenfor ble det bestemt at man skulle gå gjennom forandringsforslagene, og gi mulighet til litt spørsmål og samtale rundt det arbeidet som ble gjort. Og siden grunnreglene har 85 artikler, og det var forandringer i rundt 30 % av dem, var det nok å ta tak i.

Det ble en interessant samling hvor komiteen la frem sine forslag, og begrunnet dem. Det ble en god og åpen debatt hvor flere aspekter ble løftet frem. Så får vi håpe at komiteen og hovedstyret tar høyde for de forslag som kom, og at det kan bli gode vedtak når saken kommer opp igjen på generalforsamlingen i mars 2024.

  

Konkordieboken

Et av de mer omstridte forslagene var å få hele Konkordieboken inn i trosgrunnlaget til kirken. Dette ble det stilt flere kritiske spørsmål til under samtalen, og det var tydelig at flere var veldig kritiske til denne forandringen, også rent formelt.

Dette spørsmålet er hovedsakelig kommet opp i møte med andre lutherske kirker i Sør-Amerika. Og som mange vil ha lest i sist Utsyn, er det en sak som igjen fører til debatt om embetssyn og kirkesyn.

Så det blir interessant å følge disse prosessene videre i samarbeidskirken vår. Og slik jeg ser det, er utfordringen for en lavkirkelig misjonsorganisasjon nå å være en konstruktiv samtalepartner.   

Helge Dagsland

Helge Dagsland

Utsending