Planleggingsmøte

Nytt kristendomsfag tar form

Det er stor undervisning på kristendomsundervisningen i Peru og Bolivia. Nå arbeides det med et standardisert fag for de NLM-startede skolene.

Det er blitt startet flere skoler i Peru og Bolivia med hjelp fra NORAD og NLM, noe som gir store muligheter i møte med barn og unge. Utfordringen er å dra nytte av potensialet.

 

Mangler formalisert fag

Det finnes per i deg ikke et formalisert kristendomsfag, noe som gjør at det er opp til den enkelte læreren å definere innholdet. Faget er derfor blitt sterkt påvirket av både katolikker og adventister, ut fra den enkelte lærers overbevisning.

I koordinasjon med skolene, er Ingebjørg Martinussen og Gustavo Vargas godt i gang med å definere planer, målsettinger og innholdet for et slikt fag, og det beste fra ulike studie- og søndagsskolemateriell vil bli tatt i bruk.

Både skolen Diego Thomson i Arequipa, Siervos de Dios i Crucero, Martin Lutero i Juliaca og skolen Mirador i Arequipa stiller seg bak denne satsingen og det skal utvikles et slik fag både for grunnskolen og ungdomsskolen. Skolen Jesus Maestro i Cochabamba, Bolivia får også hjelp til å definere sitt kristendomsfag og stadarisert denne. Det gjøres ved å bruke lokale lærere med flere års erfaring.  

Til sammen har man rundt 2500 elever på skolene våre.

Arbeidshefter
Tore Bjørsvik

Forhold til kirken

Målet er å styrke forholdet mellom elevene og kirken og ikke minst få presentere evangeliet på en måte som gjøre at de enkelte elev kan få et forhold til Jesus Kristus.

Det vil fremover også være fokus på forholdet lokalmenighet - skoleelevene, og kanskje kan det finnes muligheter til  et type lagsarbeid der menighetene kan tilby aktiviteter og møtepunkter innenfor skoletiden.