To peruanske menn (studenter)

Utrustet til å dele Guds ord

Studentene på SETELA i Arequipa skal bli utrustet som kristne på tre nivåer: akademisk, åndelig og praktisk. Studentene Salomón og José (bildet) er i praksis i en landsby og forteller om et arbeid som koster, men som sakte men sikkert har vokst.

− Allerede i starten av studiet ble jeg utvalgt til å ha praksis i Cono Norte. Det er et sted som ligger langt utenfor bykjernen og ligner på området jeg selv kommer fra, forteller Luis Salomón Dután Yucailla. Han kommer fra en landsby i Ecuador og er student på det femårige pastorstudiet. I Cono Norte driver han og José Sucasaca Mamani et nyttbrottsarbeid.

 

Opplever vekst i kirken

− Da vi begynte var det nesten ingen som kom. En familie hadde søndagsgudstjenester, og det var fire- fem som deltok. Det var ikke noe annet opplegg. Etter at vi begynte har vi opplevd vekst i kirken, og flere kommer på gudstjenestene. Salomón forteller videre at de ikke har noen pastor, så han og Jose veksler på å tale og lede gudstjenesten. Mellom 10 og 15 personer, inkludert barn, er nå med. De har erfart at gjennom husbesøk og cellegrupper har antallet vokst.

 

Streber etter et høyt akademisk nivå

Nancy Isabel Aroquipa Calcina de Amezquita er administrasjonsleder for det teologiske instituttet SETELA.

Hun forteller at studentene på SETELA blir utrustet til å leve for Guds rike på tre forskjellige nivåer: akademisk, åndelig og praktisk.

− Vi streber etter et høyt akademisk nivå blant våre lærere, det er viktig å forberede elevene godt med grundig bibelkunnskap. I tillegg er fagplanene våre godt gjennomarbeidet.

− Når det gjelder det åndelige, fortsetter hun, − jobber vi med deres personlige forhold til Herren gjennom daglige andakter, personlig tid med bibel og bønn, og så får de tilbud om medvandring. Når det gjelder det praktiske, tar vi tak i det akademiske og det åndelige og setter det i ut i livet. Gjennom kirkepraksis får hver student anledning til å dele det de har lært i en av de nasjonale kirkene, samtidig som de også får verdifulle innspill fra pastorene, som er deres praksisveiledere.

Nancy er tydelig på hva SETELA har som hovedmål. – Det vi gjør på SETELA er å gi opplæring i Guds ord til menn og kvinner, så de kan formidle budskapet om Jesu frelse til mange flere. Gjennom vår åndelige og teologiske utdannelse, vil de som studerer her vise og forkynne Kristi kjærlighet og frelsens budskap.

 

Inviterer «los hermanos y hermanas» tilbake til kirken

Tilbake til studentene Salomón og José. De går på besøk til kristne brødre og søstre (hermanos y hermanas) som har gått i kirken før. Det var nemlig en kirke i området for noen år siden, men på grunn av splittelse ble den stengt. Motivet med besøkene er å oppmuntre dem til å komme tilbake til kirken.

– Det kan være utfordrende til tider, noen vil ikke snakke med oss og åpner ikke døren. Andre vil ikke ta imot oss etter det første besøket. Men noen er også ivrige etter å bli kjent med Gud, de spør og vil vite mer. For meg er dette veldig motiverende og gledelig fordi evangeliet blir delt, forteller Salomón.

 

Cellegruppe på gårdsplassen

Salomón og José leder hver sin cellegruppe. I Salomón sin cellegruppe deltar en mor og hennes fire barn. De er alle  katolikker. Den katolske tro i Peru innebærer som regel innslag av gammel folketro og mye ofringer til forfedre og moder jord.

Salomón forteller: – Vi møtes vanligvis på gårdsplassen utenfor. De fleste menneskene i området lever i fattige kår, har lite og husene er små. Det er nok noe av grunnen til at de tar imot oss på gårdsplassen. Vi tar med oss stoler, sangbøker og bibler. Jeg er takknemlig for å ha denne gruppen. Jeg ser at familien er interessert og vil vite mer om Gud. Forrige uke inviterte jeg dem til kirken, og de kom!

 

Et glemt folk

– Det viktigste jeg har lært til nå er hvor viktig det er å dele Guds ord. Det er langt å dra til Cono Norte. Det tar to timer bare å dra dit. Der er det ørken og folket der er nesten glemt. Tenk hvor viktig Guds ord er, at han hentet meg fra Ecuador så jeg kan være med og dele hans ord! sier Salomón begeistret. – I kirken min i Ecuador har vi verken besøkstjeneste eller cellegrupper. Jeg vil gjerne arrangere små bibelgrupper i kirken og oppmuntre dem som ikke kommer på gudstjenestene til å komme. Jeg tror det er viktig å ikke slå seg til ro med det vi gjør i dag, men å fortsette å arbeide for at enda flere skal bli kjent med Jesus.

 

 

Fakta om SETELA 

  • Studenter fra Ecuador, Peru og Bolivia
  • Tre program: pastor utdanning 5 år, teologisk utdanning 5 år og grunnkurs kristendom 1 år
  • Internat
  • Startet i 1994
  • Ligger i Arequipa, NLMs hovedsete, sør i Peru
  • Et av de viktigste arbeidene NLM driver i Sør-Amerika
  • Her utdannes frivillige, ledere og pastorer til samarbeidskirkene våre og til nybrottsarbeid.

Artikkelen er hentet fra NLMs prosjektkatalog 2020. 

 

Portettbilde av Juan Pablo Vargas

Juan Pablo Tjomsland Vargas

Utsending