Kvinneleir i Peru

Stødige kvinner fører an i Peru

Det å være med på kvinneleir i IEL-P er en påminnelse om at i Peru finnes det en levende kirke med godt åndelig liv og mye engasjement.

I år ble kvinneleiren arrangert på leirstedet Kokan utenfor Juliaca. Det lå idyllisk til ved siden av en innsjø oppe på ca 4000 moh. Tema for leiren var Firmes y Adelantes (Stødige og fremoverlent) med hovedfokus på Guds fulle rustning i Efeserbrevet 6.

 

Tettpakket program

Gjennom mye undervisning, andakter og hilsninger ble man oppmuntret og utrustet til å stå fast og fortsette fremover. Mange av kvinnene på leir har kjent på at livet er en kamp etter to år der de har vært hardt rammet av pandemi, samt mye politisk uro.

Prisene har også gått kraftig opp, så det er for mange vanskeligere enn før å få endene til å møtes. Til tross for dette var det ikke motløshet som preget kvinnene på leiren, men heller pågangsmot, samhold og takknemlighet.

 

Levende kirke på fjellet

På grunn av streik og protester mot sittende president, hadde man egentlig bestemt seg for å ikke gjennomføre kvinneleir dette året. Men kvinnene i Juliaca mente at det måtte man få til. Derfor tok Esther Paye i Juliaca kontakt med Nasjonal leder for kvinnene Medalik Cruz. De ble enige om å snu seg rundt og få på plass leir. Og det klarte de på imponerende vis.

Det er store kulturelle forskjeller mellom by og bygd, og på kvinneleiren deltok både unge og eldre fra både by og land. Det er flott å se trofaste bevisste kvinner fra fjellbygdene Cruzero og Moho der Misjonssambandet tidligere har hatt mye arbeid. Nå sørger blant annet lokellederene Maria Supo og Asunta Cansaya for at arbeidet føres videre. Det er sterkt å se disse kvinnene stille seg opp for å lovsynge så snart de får sjansen, eller i ivrig bønn.

 

Unge ledere lover godt for framtiden

Medalik Cruz fra Arequipa har vært nasjonal kvinneleder de siste årene. Hun ledet leiren på en stødig og humørfylt måte fra begynnelse til slutt. Noe som skapte spesielt god stemning, var straffen som ble gjennomført for deltakere som kom for sent til samlingene. De måtte frem på scenen og danse og fikk ikke sette seg før de hadde godkjent engasjement i dansen. Dette til stor glede for alle i salen, og til dels også for de som ble nødt til å danse.

Kvinneleiren valgte Nadia Pari til ny nasjonal leder, og vedtok at neste år skal kvinneleiren gjennomføres i Crucero.

 

Bærekraftig økonomi

Regnskapet viste at leiren gikk med et lite underskudd. Dette har sonen som arrangerer ansvar for, men de vil kunne be om å få tilbakebetalt fra oppsparte midler fra tidligere år. Leiren kostet 200 soles, tilsvarende 600 NOK.

Og alle må betale, til og med de frivillige lederne som sto på fra morgen til kveld. I tillegg kommer reiseutgifter. Så prisen er en utfordring for mange, men viser også at dette er noe mange prioriterer, til tross for at det koster.

 

Anne Dagsland

Utsending