Gruppearbeid med post-it-lapper

Mongolske talenter

– Talenter er mer enn bare evner, understreker Chantsalsuren Mavag. Hun er kontaktperson for Use Your Talents i Mongolia, og en brennende engasjert representant for konseptet.

Det har blitt skrevet mye om «Use Your Talents» i Misjonssambandet de siste årene, ettersom konseptet introduseres på flere felt – også i Mongolia. Use Your Talents er en plattform som hjelper mennesker til å oppdage og gjøre seg nytte av sine iboende styrker, slik at man kan se fremgang både i privatliv og jobbsammenheng.

Noen av stikkordene er hva man brenner for, hva man har naturlige anlegg for, kreativitet, mellommenneskelige evner, tilpasningsdyktighet og utholdenhet.

  

En kombinasjon av kvaliteter

Chantsalsuren Mavag er administrasjonsleder ved Misjonssambandets kontor i Ulaanbaatar – og hun er også kontaktpersonen for Use Your Talents i Mongolia. Vi har pratet litt med henne om dette – og ikke minst hva «talenter» betyr i denne sammenhengen.

– Talenter er mer enn bare evner, understreker Chantsalsuren raskt. – Det er en kombinasjon av kvaliteter som gjør en person unik, og som bidrar til deres potensielle suksess. I bunn og grunn rommer talenter en blanding av iboende ferdigheter, lidenskaper og personlige egenskaper, som former en person og dens muligheter i ulike deler av livet.

  

Lærer hele tiden noe nytt

– Når hørte du først om dette konseptet, og hvordan var ditt første møte med det?

– Første gang jeg fikk høre om Use Your Talents var på en kursdag ved kontoret vårt i Ulaanbaatar. Førsteinntrykket var at dette var noe utrolig nytt som utfordret og endret hvordan jeg tenkte. Ettersom jeg gikk mer inn i det, endret perspektivet mitt seg til en mer teologisk tilnærming, hvor jeg utforsket Guds ønske om å styrke og utruste oss med visdom og slik drive frem sosiale endringer. Det har vært en utfordrende reise, og jeg lærer hele tiden noe nytt, men jeg er også ivrig etter å forstå mer og mer. Målet mitt er å hjelpe mine kristne brødre og søstre til å oppdage og utforske talentene sine sammen med Gud.

Chantsalsuren Mavag
Ivrig ambassadør:Chantsalsuren Mavag er engasjert kontaktperson for Use Your Talents i Mongolia. Rita Jonasmo

Mer sammensveiset fellesskap

– Hvordan tror du Use Your Talents kan bli tatt i bruk i kirken i Mongolia?

– Jeg tror det kan komme kirken veldig til gode, for det både styrker fellesskapet og utruster enkeltmennesker, sier Chantsalsuren begeistret.

Hun forklarer at det hjelper menighetene til å se og sette pris på hver enkelt kirkemedlems unike evner, og dermed bygger man en mer sammensveiset forsamling som støtter hverandre. Så utdyper hun som bare en kontaktperson med lidenskapelig engasjement for Use Your Talents kan:

– Use Your Talents oppmuntrer til meningsfulle bidrag basert på individuelle talenter. Det gjør at vi får en strukturert tilnærming som fører til personlig vekst, samarbeid og en følelse av at hele menighetsfellesskapet arbeider sammen mot et felles mål.

  

Drømmer om ringvirkninger

– Hva er dine største drømmer for Use Your Talents i Mongolia?

Chantsalsuren smiler bredt. – Jeg drømmer om at Use Your Talents skal bli en katalysator som skaper positiv endring i både enkeltmenneskers liv og i lokalsamfunnet deres. Jeg drømmer om at det ikke bare skal hjelpe folk til å oppdage og bruke evnene sine, men at det også vokser frem et støttende nettverk av kristne som gleder seg over talenter og deler dem med hverandre. Og til syvende og sist håper jeg at Use Your Talents kan bidra til at det vokser frem en kultur av utrustning, samarbeid og personlig vekst som får ringvirkninger, så det kan ha en positiv påvirkning på ulike deler av det mongolske samfunnet som helhet.