Den viktigaste fridomen

Mongolane er eit folk med rike tradisjonar og mektig historie. Det er eit folk som er sterkt prega av den nomadiske kulturen.

Beskrivelse: Sjølv om det å bli ein kristen kan være vanskelig i Mongolia, har det dei siste tiåra vokst fram fleire små kyrkjer, som ønsker å gå vidare med evangeliet. For framleis er det unådde områder – og unådde folkegrupper – i Mongolia. NLM ønsker å være en medvandrer for dei kristne, og støtter blant anna teologisk utdanning av kristne ledere.

Produksjonsår: 2021

Varighet: 02 minutter og 26 sekunder

Innslaget er tekstet.

Last ned filmen her (ekstern side)