Rita Jonasmo

– Misjonsarbeidet er bibel, kunstgress og språk

MONGOLIA: – Det er likevel en utfordring å bygge opp en selvstendig kristen kirke fra bunnen i et buddhistisk eks-sovjet/sosialistisk land med en del fattigdom, arbeidsledighet og korrupsjon.

– Hva er siste nytt fra Mongolia? 

– Mongolia har gradvis våknet fra Covid-dvalen i løpet av dette året. Landet var uten fysiske gudstjenester i to hele år, og kirkene har måttet starte opp på nytt igjen.

 

– Hvilke muligheter og utfordringer ser du for Misjonssambandets arbeid i Mongolia?

– Misjonssambandet har vært i landet siden 1994, og fra å være kanskje 1-5 kristne til cirka 2 % kristne har det helt klart skjedd mye i landet. Det er likevel en utfordring å bygge opp en selvstendig kristen kirke fra bunnen i et buddhistisk eks-sovjet/sosialistisk land med en del fattigdom, arbeidsledighet og korrupsjon. Vi støtter fremdeles Bayriin Medee – den samarbeidskirka vi har hatt gjennom mange år – og vi arbeider inn mot en unådd folkegruppe.

Rita Jonasmo
Rita Jonasmo:Stedlig representant i Mongolia Privat

– Hva er planene framover?   

– Vi har blant annet to spennende prosjekter som skal utvikles og bygges videre de neste årene. Digni-prosjektet “Strengthening Children with Disabilities” (styrke rettigheter til barn med funksjonsnedsettelse) skal evalueres og sannsynligvis søke om ny periode, og aktivitetsprosjektet vårt for barn og unge skal videreutvikles både i Khovd og Ulgii. I tillegg har vi begynt å bruke verktøyet Use Your Talents, der vi ønsker å fokusere på hvilke muligheter og ressurser som allerede finnes - både i eget arbeid, inn mot kirkene og inn mot det frivillige arbeidet vi også håper på å bygge opp.

 

– Har du en oppfordring til misjonsfolket hjemme i Norge?

– Vi trenger både forbønn og penger for å i det hele tatt kunne drive videre i Mongolia. Misjonsarbeidet er bibel, foldede hender, kunstgress, skøyter, relasjonsbygging, administrasjon, skole, lokalfly, språk, hverdag, familieliv og mye mer. Tusen takk for at dere står sammen med oss både økonomisk og i bønn!