Pastor

Evangelisering i Mongolia

Mongolia åpnet for kristendommen etter kommunismens fall og dermed er det en relativt ung menighet i Mongolia og mange som ikke har hørt evangeliet.

 

Lokal misjon

En relativt liten del av det mongolske folket kaller seg kristne. Forholdsvis få kirker er etablert
i landet, og de som eksisterer er små. Misjonssambandet ønsker å nå andre folkegrupper i landet med evangeliet, og noen av våre utsendinger er med i dette arbeidet. Målet er å nå enda lenger ut med Guds ord i Mongolia. Som et ledd i å spre budskapet om Jesus, støtter Misjonssambandet arbeidet med oversettelse og utgivelse av god kristen litteratur. Det gjelder blant annet andaktsbøker og fagbøker til bibelskolene.  

 

Utrustning av kristne ledere     

Vår samarbeidskirke (MELC) jobber blant en unådd folkegruppe i Vest-Mongolia. Målet er å utruste noen av de lokale kristne til å bli fremtidige kirkeledere. Enkelte av våre misjonærer har jevnlig kontakt med lokale kristne i den unådde folkegruppen, for å støtte og veilede i arbeidet. Misjonssambandet satser på å bygge opp relasjoner med lokale kristne og lære dem mer om den kristne tro gjennom bibelopplæring. Målet er at de lokale kristne blir godt tatt vare på, så de selv kan gå videre ut med evangeliet.

 

Fakta

Budsjett: Kr 1,1 mill

Kontakt: Stedlig representant nlmmongolia@nlm.no