Pastor

Evangelisering i Mongolia

Mongolia åpnet for kristendommen etter kommunismens fall og dermed er det en relativt ung menighet i Mongolia og mange som ikke har hørt evangeliet.

 

Lokal misjon

En relativt liten del av det mongolske folk kaller seg kristne. Få kirker er etablert i landet, og flere folkegrupper har ikke egne kirker. Vår samarbeidskirke (MELC) sender ut evangeliserende grupper til områder der det ikke er etablert noen kirke. Sammen med MELC ønsker NLM å nå andre folkegrupper  i landet med budskapet, og noen av våre utsendinger er med i dette arbeidet. Målet er å nå enda lenger ut med evangeliet i Mongolia.

Som et ledd i å spre budskapet om Jesus, støtter NLM arbeidet med oversettelse og utgivelse av god kristen litteratur. Det handler blant annet om andaktsbøker og fagbøker til bibelskolen.

 

UTRUSTNING AV KRISTNE LEDERE

Vår samarbeidskirke (MELC) jobber blant en unådd folkegruppe i Vest-Mongolia, og målet er å bygge  opp  noen av de lokale kristne til å bli fremtidige kirkeledere. Enkelte NLM-misjonærer har jevnlig kontakt med lokale kristne  i den unådde folkegruppen for å støtte og veilede i arbeidet.

NLM satser på å bygge opp relasjoner med lokale kristne for å lære dem mer om den kristne tro ved bibelopplæring, så de lokale kristne blir godt tatt vare på og flere kan bli nådd med evangeliet.

 

Fakta

Budsjett: Kr 2,8 mill

Kontakt: Stedlig representant nlmmongolia@nlm.no