Sosoroo

Rett til å delta og utvikle seg

I Mongolia opplever barn med nedsatt funksjonsevne ofte å bli utestengt, både sosialt og fra ulike tilbud. Det vil Sosoroo og kollegaene hennes endre på.

I 2020 startet NLM-Mongolia et nytt og utvidet prosjekt der målgruppen er barn med nedsatt funksjonsevne og deres rettigheter. Vi har møtt lederen av SCD-prosjektet, Sosorbaram (Sosoroo), for å få en bedre forståelse av prosjektet.

 

Behov for mer kunnskap og støtte

Sosoroo forteller at i 2017 startet en gruppe i lokalbefolkningen, og utsendinger fra Misjonssambandet i Khovd og Bayan Ulgii, forskning med fokus på barn med nedsatt funksjonsevne og deres rettigheter og behov. Resultatet viste at det var behov for mer kunnskap og støtte til denne målgruppen.

På nasjonalt nivå er loven for barns rettigheter etablert, men ennå ikke implementert. Spørsmålet var hvordan man skulle nå barna og familiene med informasjon og kunnskap.

 

Utestenging

Tidligere hadde barna med disse utfordringene lite tilgang og mulighet til å gå på skole eller delta i aktiviteter på fritida, forklarer Sosoroo. Men etter kartleggingen ble det utviklet et prosjektdokument, som ble presentert i Khovd og Bayan Ulgii.

Navnet på prosjektet er SCD (Strengthening children with disabilities rights to develop).

De vanligste utfordringene for barn med nedsatt funksjonsevne er, ifølge Sosoroo, det fysisk synlige og det atferdsmessige, som ofte fører til utestenging og mobbing. Det fysiske miljøet og tilgang til ulike tilbud er også en utfordring.

 

Samme muligheter som alle andre barn

Prosjektets viktigste samarbeidspartner er APDC, som er en interesseorganisasjon for foreldre med funksjonshemmede barn. Med noe økonomisk støtte fra SCD-prosjektet får foreldre og deres barn opplæring og kunnskap, og mulighet til å delta i ulike aktiviteter.

APDC jobber også med å etablere aktiviteter i barnas fritid. Her kan de få god erfaring og kanskje tilegne seg ferdigheter innen musikk, tegning, idrett osv.

Hovedmålet er å gi barn med nedsatt funksjonsevne mulighet til å delta og utvikle seg på lik linje med alle andre barn i samfunnet.