Studenter

Teologisk utdanning i Mongolia

Behovet for kristne ledere i Mongolia er stort og Misjonssambandet støtter bibelskoleutdanning.

 

Bibelskole og teologiutdanning

Den relativt unge kirken i Mongolia har stort behov for kristne ledere, og Misjonssambandet satser derfor på teologisk utdanning og støtter en bibelskole som er med på å utdanne en ny generasjon kirkeledere. Vi samarbeider også med Mongolian Evangelical Lutheran Church (MELC) om en kortidsbibelskole i Ulaanbaatar. Bibelsko-len har undervisningsperioder på to uker fire ganger i året og er et tilbud til ledere og medlemmer i MELC. MELC driver dessuten en korttidsbibelskole en gang i året for troende fra en ikke-mongolsktalende folkegruppe. Denne er vi med og støtter.

Misjonssambandet dekker studiestipend til medlemmene i MELC som studerer ved bibelskolene i Mongolia. I tillegg støtter vi høyere teologisk utdanning i utlandet for unge ledere i MELC.

 

Fakta

Budsjett: Kr 1,3 mill

Kontakt: Stedlig representant nlmmongolia@nlm.no