Hele konferansen samlet

Mange grener av arbeidet

Arbeidet vårt i Mongolia favner vidt, og det var mange rapporter å gjennomgå på årets misjonærkonferanse.

Årets konferanse i Mongolia fant sted ved Den norske skolen i Khovd 31. mars - 1. april. Vi var åtte utsendinger og hadde i tillegg besøk av regionleder Berit Ådnanes og tre andre gjester fra Norge. Barna var sammen med ettåring Anne Omholt Berrefjord, mens de voksne hadde konferanse-sakene.

Vi startet konferansen med å løfte blikket både mot himmelen, Gud og fuglene. Matt 6,26 satte tonen for samlingen: «Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de?»

 

Mye å rapportere

Som på alle årskonferanser var det mye som skulle gjøres. Siden GF skal vedta ny strategi til sommeren, ble det ikke arbeid med feltstrategi, men det var likevel mange rapporter å gjennomgå. Det skjer mye forskjellig på feltet vårt, og rapportene ga oss innblikk i de ulike grenene av arbeidet.

Vi fikk høre fra det administrative arbeidet, Den norske skolen (som i år har fem barn fordelt på klassetrinn 3, 4, 6, 7 og 10), Digni-prosjektet SCD (Strengthening Children with Disabilities) og aktivitetsprosjektet blant barn og unge her i Khovd.

Det var også grundige rapporter fra det kirkerelaterte arbeidet, som favner både diakonalt arbeid, litteratur- og menighetsarbeid, bibelgrupper, økonomisk støtte til partnere og arbeid inn mot en unådd folkegruppe.

 

Besøk fra kirke og prosjekt

I tillegg var vi takknemlige for å ha besøk av to lokale gjester, Amaraa og Puje Jamsran. Puje (som mange i Norge kjenner som «Pastor Puje») er kirkepresident i MELC, og kona Amaraa er leder i SYFSS, diakoniprosjektet i Ulaanbaatar. De ga oss rapporter fra arbeidet fra kirken og prosjektet.

Puje og Amaraa synger og spiller piano
Musikalsk bidrag:Puje og Amaraa Jamsran deltok også med sang. Privat

Diakoniprosjektet ønsker blant annet å nå kirkens familier og undervise dem i hvordan de kan være ektepar og oppdra sine barn på bibelske prinsipper. Amaraa kunne fortelle at de, på tross av Covid, har hatt digital undervisning på Teams også i denne perioden.

Rapporten fra kirken, MELC, var dessverre ikke fullt så oppløftende. Covid har begrenset kirkeaktiviteten mye, og kirkepresident Puje fortalte også at noen nyfrelste nok dessverre har falt fra i denne perioden. Det har vært en vanskelig periode. 250 mennesker fulgte gudstjenester på nettet – og det er en del færre enn de 600 som vanligvis har gått på gudstjenester totalt i alle MELC-menigheter.

Hele gjengen samlet til måltid
Måltidsfellesskap:Det ble også tid til hyggelige stunder på restaurant. Puje og Amaraa Jamsran, og bak Bergfrid Almelid (til venstre) og Rita Jonasmo (stedlig representant). Privat

«Hvem vil gå for oss?»

Det var også fint med åndelig påfyll fra to av de norske gjestene: Bergfrid Almelid hadde andakt på kveldssamling, og Frank-Ole Thoresen hadde bibeltime for oss. Vi ble blant annet minnet på Jes 6,8: Da hørte jeg Herrens røst. Han sa: «Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?»

 

Bildet øverst: Hele konferansen samlet. Familien Espeland var ikke til stede pga. sykdom.