Mongolsk snusdåse

Å begynne på nytt

I disse tider har Mongolia nettopp feiret tradisjonelt nyttår, Tsagaan Sar, som betyr hvit måne. Alle mongolere feirer denne viktigste høytiden i Mongolia, også kristne.

Før Djengis Khan feiret man denne høytiden i den første dagen i den siste høstmåneden, tiden det var rikelig med melkeprodukter og kjøtt. Feiringen var ikke knyttet til buddhismen slik den er i dag, men hang heller sammen med livsrytmen og de religiøse forestillingene til de mongolske nomadestammene.

Det var visstnok etter Djengis Khan sitt felttog til Tibet at det ble bestemt å flytte feiringen til våren. Etter dette har feiringen også hatt innslag av buddhistiske tanker. Nå feires dette rundt nymånen i februar/mars.

 

Feiringen i dag

På dagen før første nymånedag, er det viktig å gjøre opp regnskap for det året som er gått. Huset må rundvaskes og klær må være rene og fine. Har du gjeld, kranglet eller kommet i uenighet med noen, så er dette tiden for å gjøre opp seg imellom.

Dette gjøres da med å gi gaver, mat og godteri til hverandre. I tillegg tilbyr man hverandre å lukte på snustobakk fra sine tradisjonelle mongolske snusdåser og ønsker hverandre på den måten fred og harmoni. Det er tid for å begynne på nytt med blanke, hvite ark.

   

Den første nymånedagen står mongolene tidlig opp. Man hilser, gjerne religiøst, de første strålene fra solen. Så begynner man runden med å hilse hverandre med fred for det nye året.

Denne tradisjonelle hilsningen må begynne med de eldste i familien så de gamle blir æret. De første besøkene går derfor til de eldste. Deretter tar man imot og går på besøk til slekt og venner i dagene som følger. Det gis og mottas gaver, drikkes melkete og spises kjøttdumplings.

    

Faren i huset er gjerne vert når mongolsk nyttår skal feires. Foto: Bjørn Olav Sørhus.

Også kristne kan feire Tsagaan Sar

Kan de kristne mongolene feire denne høytiden, som klart har andre religiøse tradisjoner i bunnen? Vel, da må man spørre seg om nordmenn i så fall kan feire jul. Vår julefeiring har nok til dels også en del ikke-kristne røtter.

Det ser ut som kristne opp gjennom tiden har for en stor del feiret høytider og fester på samme tidspunkt og under samme navn som de hedenske folkene rundt seg. Det har derimot vært viktig å gi disse et kristent innhold og tone ned det som talte mot en kristen tro og livsførsel. Slik kan man også tenke om feiringen av Tsagaan Sar for kristne mongolere.

Fornyelse av feiringen

Pastor Puje, som også er president for den lutherske kirken i landet, mener at de kristne helt klart bør feire Tsagaan Sar. Fokuset bør da være en familiefeiring for en ny begynnelse. Å komme sammen og velsigne hverandre og feire livet. Han mener at de kristne har mye å tilføre for å fornye denne feiringen.

 

Å beholde feiringens vekt på oppgjør og renselse til en ny start, blir altså viktig. Det er store muligheter for å legge vekt på Bibelens budskap om at Kristi blod renser bort all synd. Her kan forkynnes om nødvendigheten av oppgjør og forsoning, med Gud og mennesker. At det ikke bare gjelder ytre synder og konflikter, men også de mange skjulte synder.

Her kan forkynnes om at den fulle renselsen fra våre synder, i tillit til at soningen Jesus gjorde på korset, gjelder meg og deg. Her kan forkynnes viktigheten av å legge av seg det gamle menneske og kle på seg det nye livet vi har i Kristus Jesus. Ikke bare en dag, men hver dag.

Så kan budskapet fullendes med håpet om å stå renset og ny blant den store hvite skare i Himmelen og lovprise Gud i evighet. Det blir den beste nye begynnelsen!

Bjørn Olav Sørhus