Skoleklasse Indonesia

Teologisk utdanning i Indonesia

Misjonssambandet ønsker å utruste kristne ledere i Indonesia slik at budskapet om Jesus kan nå langt ut.

Utdanning av kristne ledere

Utdanning av kristne ledere Misjonssambandet ønsker å se indonesiske kristne tent og utrustet til å leve et liv med Jesus. Vi samarbeider med flere kristne skoler, bibelskoler og teologiske høyskoler og bidrar med undervisningspersonell ved behov. Studenter fra skolene går inn i tjeneste i skoler og lokalmenigheter over store deler av Indonesia, inkludert i Misjonssambandets prosjekter.   

  

Ledertreningskurs

Misjonssambandet ønsker å utruste kristne ledere lokalt, og derfor er vi med som rådgivere i den indonesiske versjon av ledertreningskurset Sharpen Your Interpersonal Skills (SYIS). Gjennom trenings- og mentorprogrammer oppmuntres og utfordres lokalmenigheter og lokale kirker til å tjene sine naboer. 

 

Fakta

Budsjett: Kr 1 mill

Kontakt: Stedlig representant nlmindonesia@nlm.no