Ledere i Etiopia

Teologisk utdanning i Østlige Afrika

De lutherske kirkene i Etiopia, Kenya og Tanzania har et stort behov for velutdannede ledere.

Etiopia

Utdanning av kristne ledere

Den enorme veksten i Mekane Yesus-kirken skaper et stort behov for utdanning av kristne ledere, og kirken ønsker fortsatt å gå videre til unådde områder og folkegrupper.

Misjonssambandet bidrar med personell og økonomisk støtte til Tabor Evangelical College i Hawassa. Her kan studentene ta en tre- eller fireårig utdanning i misjon. Gjennom stipendordninger får også studenter fra den fattige landsbygda muligheter til utdanning. Et viktig fokus i utdanningen er hvordan man kan nå ut til muslimske folkegrupper i Øst-Etiopia.

 

Styrke menigheter

Etter mange års arbeid sør i Etiopia har Misjonssambandet de siste årene gradvis flyttet mesteparten av ressursene og utsendingene til andre, unådde områder i landet. Men hyppig utskiftning av ledere i de sørlige kirkene gjør at det fortsatt er et stort behov for lederopplæring i disse områdene.

Etter forespørsel fra kirken vil Misjonssambandet derfor støtte kirken med personell og ressurser med vekt på medvandring, kompetansebygging, kursing og opplæring av ledere og evangelister i synodene sør i landet. 

 

Kenya

Lokal misjon

Mange folkegrupper i Kenya har fortsatt ikke hørt evangeliet. Misjonssambandet gir økonomisk støtte til den nasjonale kirkens arbeid for å nå flere, og utsendingene bidrar ved å reise rundt og inspirere og undervise i områder hvor kirken har sitt arbeid. Vi bidrar også med korttidspersonell i dette arbeidet.   

 

Tanzania

Utdanning av kristne ledere

Den evangelisk-lutherske kirken i Tanzania (ELCT) er i stadig vekst, men har ikke nok prester og kristne ledere. Misjonssambandet ønsker å bidra til teologisk utdanning og støtter kirken både sentralt og lokalt. Vi gir støtte til teologisk utdanning på høyere nivå, og i tillegg sender vi korttidspersonell til bibelskolene Kiabakari og Waama, hvor vi tidligere har hatt langtidsmisjonærer. Målet er at tanzanianske ressurspersoner fortsatt kan drive arbeidet videre i Mara og Mbulu på en god måte. 

  

Fakta

Budsjett: Kr 1,1 mill (Etiopia), kr 700 000 (Kenya), kr 350 000 (Tanzania)

Kontakt: Stedlig representant nlmostafrika@nlm.no