By i Japan

Teologisk utdanning i Japan

I Japan er det stort behov for kristne ledere, og NLM ønsker å være med og utruste kristne til tjeneste i japanske kirker, som pastorer og evangelister.

 

BIBELSKOLE og TEOLOGIUTDANNING

Kirken i Japan står foran store utfordringer i å rekruttere neste generasjons prester og ledere. NLM vil derfor støtte det teologiske seminaret og bibelskolen i Kobe. Begge disse institusjonene holder et høyt faglig nivå, men verken skolene eller studentene får statlig støtte eller stipend. Sammen med Vest-Japan evangelisk-lutherske kirke  (VJELK) ønsker NLM gjennom utdanning å utruste nye kristne ledere til å forkynne Guds ord i Japan.

 

Fakta

Budsjett: Kr 2,3 mill

Kontakt: Stedlig representant nlmjapan@nlm.no