Helse Indonesia

Helse i Indonesia

NLM ønsker å bevisstgjøre folk om helse og ernæring, i tett samarbeid med lokalbefolkningen. Vi arbeider også for å redusere stigmatisering og bedre behandlingstilbudet for psykisk syke.

 

Deler av arbeidet er Norad-støttet

PSYKISK HELSE

Psykiske lidelser er sterkt stigmatisert i Indonesia, og helsetilbudet for denne gruppa er dårlig. Sammen med det psykiatriske sykehuset i Medan ønsker NLM å lage et rehabiliteringsopplegg som kan gi et verdig liv for mennesker i distriktet med psykiske lidelser.

Prosjektet ønsker også å redusere stigma og arbeide for rettighetene til psykisk syke. NLM ønsker sammen med lokalsamfunnet, familiene og det psykiatriske sykehuset å sette psykisk helse på dagsorden. NLM vil jobbe for at psykisk sykdom skal bli møtt på lik linje med fysisk sykdom og at folk med psykisk sykdom skal bli møtt der de er og få den behandlingen de har behov for.

 

ERNÆRING

Bevisstheten om ernæring er lav i deler av Indonesia. Gjennom et ernæringsprosjekt ønsker NLM å gi hjelp til selvhjelp og på den måten bedre helsesituasjonen. Hovedfokuset er ernæring til  spedbarn  og hjelp og undervisning til deres mødre. 60 frivillige kvinner, samt noen jordmødre og sykepleiere, får opplæring om amming, sunt kosthold, hygiene og sanitære forhold. NLM arbeider for at kvinnene skal bringe det de lærer videre til sitt område i landsbyen, på helsestasjoner og ved husbesøk. Etter et jordskjelv i 2018 ble behovene endret, men hovedfokuset i arbeidet er fortsatt det samme.

 

Fakta

Budsjett: Kr 4 mill (prosjektet er Norad-støttet)

Kontakt: Stedlig representant nlmindonesia@nlm.no