Helse Indonesia

Helse i Indonesia

Misjonssambandet ønsker å bevisstgjøre folk om helse og ernæring, i tett samarbeid med lokalbefolkningen. Vi arbeider også for å redusere stigmatisering og bedre behandlingstilbudet for psykisk syke.

 

Deler av arbeidet er Norad-støttet

Psykisk helse

Psykiske lidelser er sterkt stigmatiserende i Indonesia, og helsetilbudet for denne gruppa er dårlig. Sammen med det psykiatriske sykehuset i Medan ønsker Misjonssambandet å lage et rehabiliteringsopplegg som kan gi et verdig liv for mennesker med psykiske lidelser i distriktet.

Prosjektet arbeider også for å redusere stigma og styrke rettighetene til psykisk syke, og for at lokalsamfunnet, familiene og det psykiatriske sykehuset vil sette psykisk helse på dagsorden. Målet er at psykisk sykdom skal bli møtt på lik linje med fysisk sykdom, og at folk med psykisk sykdom skal bli møtt der de er, og få den behandlingen de har behov for.

 

Ernæring

Bevisstheten om ernæring er lav i deler av Indonesia. Gjennom et ernæringsprosjekt ønsker Misjonssambandet å gi hjelp til selvhjelp og på den måten bedre helsesituasjonen. Hovedfokuset er ernæring til spedbarn og hjelp og undervisning til deres mødre. 60 frivillige kvinner, samt noen jordmødre og sykepleiere, får opplæring om amming, sunt kosthold, hygiene og sanitære forhold. Misjonssambandet arbeider for at kvinnene skal bringe det de lærer, videre til sitt område i landsbyen, på helsestasjoner og ved husbesøk.

 

Fakta

Budsjett: Kr 4 mill (prosjektet er Norad-støttet)

Kontakt: Stedlig representant nlmindonesia@nlm.no