Helse Indonesia

Helse i Indonesia

NLM ønsker å bevisstgjøre folk om helse og ernæring, i tett samarbeid med lokalbefolkningen. Vi arbeider også for å redusere stigmatisering og bedre behandlingstilbudet for psykisk syke.

 

Deler av arbeidet er Norad-støttet

PSYKISK HELSE

Mental sykdom er sterkt stigmatisert i Indonesia og har et dårlig helsetilbud. Sammen med mentalsykehuset i Medan ønsker NLM å gå ut i distriktet og lage et rehabiliteringsopplegg og slik gi et verdig liv for dem som lider av mental sykdom.

Prosjektet ønsker også å redusere stigma og arbeide for rettighetene til mentalt syke. NLM ønsker sammen med lokalsamfunnet, familier og mentalsykehuset å sette psykisk helse på dagsorden. NLM vil jobbe for at psykisk sykdom skal bli møtt på lik linje med fysisk sykdom, og at folk med psykisk sykdom skal bli møtt der de er og få den behandlingen de har behov for.

 

ERNÆRING

Bevisstheten om ernæring er lav i deler av Indonesia. Gjennom et ernæringsprosjekt ønsker NLM å gi hjelp til selvhjelp og på den måten bedre helsesituasjonen. Hovedfokuset er ernæring til spedbarn og hjelp og undervisning til deres mødre. 60 frivillige kvinner, samt noen jordmødre og sykepleiere, får opplæring om amming, sunt kosthold, hygiene og sanitære forhold. NLM arbeider for at kvinnene skal bringe det de lærer videre til sitt område i landsbyen, på helsestasjoner og ved husbesøk. Etter et jordskjelv i 2018 ble behovene endret, men hovedfokuset i arbeidet er fortsatt det samme.

NLM ønsker ved dette å formidle Jesu kjærlighet. 

 

Fakta

Budsjett: Kr 4 mill (prosjektet er Norad-støttet)

Kontakt: Stedlig representant nlmindonesia@nlm.no