Hånd noterer på ark med tekst

Bibeloversettelse i Vest-Afrika

Mahouer har lite litteratur på eget språk, heller ikke Bibelen.

 

BIBELOVERSETTELSE

Drives i samarbeid med Wycliffe.

 

 NLM ar- beider sammen med Wycliffe om å oversette Bibelen. Arbeidet er møysommelig, og skriftspråket mahaou er lite utviklet. Evangeliene er nå ferdig oversatt og skal trykkes i løpet av 2021. Resten av Det nye testamentet blir oversatt sammen med Salmene m.m. En av de lokale pastorene er med i oversettelsesteamet. Det produseres og oversettes også kristen litteratur,  i tillegg lages den første ordlisten på Mahou-språket. For at Guds ord skal bli lest og forstått på eget språk, som er målet, er det nødvendig med alfabetiseringsarbeid.

 

 

Fakta

Budsjett: Kr 500 000

Kontakt: Regionleder melci@nlm.no