Hånd noterer på ark med tekst

Bibeloversettelse i Vest-Afrika

Fakta

Budsjett: Kr 700 000

Kontakt: Regionleder Eivind Jåtun, ejaatun@nlm.no