Bibeloversettere

Bibeloversettelse i Østlige Afrika

Mange mennesker i Etiopia snakker bare sitt lokale stammespråk. Misjonssambandet støtter oversettelse av Det nye testamente til tsamakko.

Etiopia

Bibelen til tsamakko.

Arbeidet drives i samarbeid med Wycliffe.

Etiopia kjennetegnes av stort etnisk mangfold med over 80 ulike folkegrupper. Misjonssambandet støtter oversettelse av Det nye testamentet til tsamakko, et språk som brukes av cirka 15 000–20 000 mennesker i Sørvest-Etiopia. På den måten får tsamakko-folket Bibelen på sitt hjertespråk. Et nasjonalt team arbeider sammen med utsendinger fra Misjonssambandet.

 

SE VIDEO: Bibeloversettelse i Etiopia

 

Fakta

Budsjett: Kr 1 mill.

Kontakt: Stedlig representant nlmethiopia@nlm.no