unådde folkeslag

Sammen om å nå de unådde!

Det er stort å se 700 mennesker fra ulike steder i landet samlet med et felles mål om å tjene Gud her i Indonesia.

I juli fikk jeg muligheten til å bli med på en konferanse med en nettverksorganisasjon av ulike kirkesamfunn og organisasjoner som deler et felles mål om å nå de unådde folkegruppene i Indonesia med evangeliet.

Dette var den største konferansen som er arrangert siden nettverket ble startet, og det var 700 deltakere som alle på ulike måter jobber med dette felles målet. Det var bare noen få utenlandske deltakere, mens de fleste deltakerne var indonesiere.

  

Å dele det gode budskap

Det var stort å se dette engasjementet for de unådde, og visjonen er den samme som vi har i Misjonssambandet: Verden for Kristus. Det var ekstra stort å se så mange indonesiere som lever ut et kall om å få dele det gode budskap med sine egne.

Samtidig er Indonesia så stort at det er 270 millioner mennesker her og 240 unådde folkegrupper som har sitt eget språk og kultur. Mange av disse 700 deltakerne har flyttet til ny og fremmed folkegruppe for å tjene, og er på mange måter like langt hjemmefra som vi utsendinger er.

Indonesia har fortsatt 200 millioner mennesker som er definert som unådde, men det er håp når så mange står sammen i kallet om å dele evangeliet med disse.

 

Mange veier til folks hjerter

Det er også spennende å se hvor mange ulike måter Gud bruker mennesker til dette oppdraget. Her var det mennesker som tjener på så mange ulike måter, alt fra tradisjonelt kirke- og misjonsarbeid til mennesker som starter bedrifter eller får seg jobb lokalt for å leve som lys og salt blant de unådde.

Guds kall til oss om dele evangeliet med alle mennesker har ingen begrensinger utenom de som vi mennesker selv lager. 

Misjonssambandet jobber blant 3 unådde folkegrupper i Indonesia. Og vi arbeider også på svært ulike måter, blant annet samarbeider vi med eksisterende kirker, vi har sosiale og diakonale prosjekter og vi driver bedrifter. Målet er med alt er det samme, vi vil dele det beste vi har med de som enda ikke kjenner Jesus.

 

Utsending i Indonesia