Use your talents

Talentene

Use Your Talents er navnet på tilnærmingen som brer seg ut i øyriket der vi tjener. Å oppdage talentene som Gud har gitt oss er spennende, men tar man dem i bruk er en bevegelse satt i gang.

Å oppdage talentene som Gud har gitt oss er spennende. Tar man dem i bruk i tillegg, er en bevegelse satt i gang.

Dette har skjedd i Indonesia på en ny måte de siste årene, og det er utrolig meningsfylt å få være med på.

 

Use Your Talents

Use Your Talents er navnet på tilnærmingen som brer seg ut i øyriket der vi tjener. Det er absolutt ikke noe nytt. Kanskje kan vi si at det startet med lignelsen Jesus fortalte om talentene, men vi kan også finne spennende eksempler i Det gamle testamentet på hvordan Gud utruster og utvikler det han har skapt i oss og rundt oss.

Etter at vi her i Indonesia var vertskap for Use Your Talents Asia workshop i fjor før jul, har mye spennende skjedd. 25 deltakere var med på den workshopen. Noen var fra Misjonssambandets egne organisasjoner i landet, men de fleste var fra samarbeidsorganisasjoner og kirker.

Nå ser vi at deltakerne har tatt med seg det de lærte og tatt det i bruk i sine lokale sammenhenger. Dette er med på å bygge bærekraft i organisasjoner og kirker som tidligere har vært vant med å få økonomisk og annen type støtte utenfra.

  

Vi må bruke talentene vi har fått

På øyen Nias utenfor Sumatra hører vi om grupper som er opprettet for å ta i bruk de talentene som finnes, og bruke dette til å bygge opp bærekraft for lokalsamfunn og kirke. På Sumba og Mentawai hører vi også om noe av det samme. Vi blir stadig invitert til nye steder for å dele om Use Your Talents, og for mange blir det en gjenoppdagelse eller spissing av det en allerede vet om talentene og ressursene som finnes i kirken.

I månedsskiftet oktober/november skal vi samles igjen for den årlige workshopen for Asia, og vi gleder oss til å møte andre som er en del av denne bevegelsen og bli inspirert av hverandre. Vi i Indonesia var så heldige å få oppdraget med å lage en egen sang til konferansen, som snart vil bli offentliggjort.

Be gjerne om at dette må få enda mer feste på grasrotnivå over hele Indonesia, slik at kirken kan oppdage og utvikle sine gudgitte talenter.

Nils Fredrik Rifsgård

Utsending