Fotballspilling

Barnelek blant fedrenes ånder

Landet Indonesia består av 17 500 øyer. En av disse heter Sumba. Siden 2017 har Misjonssambandet støttet viktig arbeid blant barn og unge på denne folkerike øya.

Hentet fra Prosjektkatalogen 2023.

Sumba har 800 000 innbyggere og ligger i den østlige delen av landet. Misjonssambandets hovedbase i landet ligger på den større og mye mer folkerike øya Sumatra, 3000 km lenger vest.

Arbeidet startet da Misjonssambandet kom i kontakt med kirker på øya og bestemte seg for å bidra med økonomisk støtte og jevnlige besøk av Child Ministry-teamet. Målet var å inspirere og dele kunnskap. Det vokste etter hvert frem et prosjekt der Misjonssambandet har støttet bygging av små hus som brukes til søndagsskolesamlinger og andre møtepunkter med lesing, matutdeling og annen hjelp til barn og familiene deres.

 

Tradisjonell religion

Lokale prester er nøkkelpersoner i aktivitetene, og de har utvidet arbeidet slik at man når ut til flere. Gjennom møtepunktene i disse husene har mange barn fra kristne familier blitt opplært og bevart som kristne, og etter hvert har man også kommet i kontakt med barn med ikke-kristen bakgrunn. På grunn av at disse bygningene er spredt ut i landsbyer, kommer prestene lettere i kontakt med mange barn som ellers aldri hadde kommet til en samling i kirken.

På Sumba er det mange kristne, men den tradisjonelle, animistiske religionen Marapu står fremdeles sterkt. De kristne kan også fristes til å ta del i tradisjonelle ritualer. Tro på og ofring til forfedre står sentralt, og det bygges imponerende og store gravmonumenter av stein.

Menneskene lever tett på en sammensatt åndelig virkelighet, og forbannelser og besettelser er ikke ukjent. Dette gjør det kristne arbeidet vanskelig. Den siste tiden har 20-30 barn med marapu-bakgrunn begynt å komme fast til kristne barnesamlinger, men de møter motstand i lokalmiljøet og fra foreldrene. Prestene og de andre som engasjerer seg i det kristne arbeidet, er utsatt for både menneskelige og åndelige trusler.

Bygging av trekors
Visuell formidling:Korset er viktig å vise frem og enkelt å lage. Henrik Nandrup

Enkle forhold

Forholdene på øya er enkle, og flere steder er det dårlig tilgang på strøm og vann. Øya er kjent for rik natur og rikt fugle- og dyreliv, men mangfoldet trues på grunn av rovdrift på naturressursene. Tradisjonelt håndverk, særlig tekstilproduksjon, er en del av stedets kulturarv. Lokale kristne ønsker å bygge sterke fellesskap i lokalmiljøet sitt, og det voksende arbeidet bæres av både kirkeansatte og frivillige engasjerte.

I 2022 ble det formelle samarbeidet mellom Misjonssambandet og kirkene på Sumba avsluttet. Dette fordi vi hadde oppnådd det vi ber og drømmer om: De lokale kreftene har eierskap, engasjement og kunnskap nok til å både bære arbeidet videre og fortsette å vokse og utvikle seg.

I løpet av de siste årene har antall søndagsskolehus økt, man har utvidet til å nå flere landsbyer jevnlig, og det har blitt god kontakt med familier som ellers ikke ville vært i kontakt med kristne. De lokale prestene er motivert for å fortsette på tross av motstand og trusler, og det arbeides jevnt og trutt for å samle inn nødvendige midler, vedlikeholde bygninger og å involvere flere ledere og forbilder. I søndagsskolehusene er det opprettet lekegrupper som drives av midler innsamlet lokalt. Misjonssambandet vil fortsatt holde kontakten med de kristne på øya, men vi trengs ikke lenger direkte – arbeidet er bærekraftig og sterkt.

Samling i kirka
Lydhøre:Det er populært med leir, og barna hører godt etter på forkynnelsen. Henrik Nandrup

Leir

Noen måneder før samarbeidet skulle avsluttes, bidro Child Ministry-teamet på en endagsleir for barn og ungdom på Sumba. Christian Pakpahakan, leder for Child Ministry, og Henrik Nandrup, norsk utsending og rådgiver for Child Ministry, reiste da til Sumba for å være med på leiren.

Her ble både de kristne og barna med marapu-bakgrunn invitert til sin første store kristne samling, og over 250 barn deltok på en dag full av sang, dans, vitnesbyrd og lek. Ved slutten av dagen var det flere barn som fortalte for første gang at de ville følge Jesus. Heldigvis sto et godt fellesskap av engasjerte kristne voksne klare for å følge dem videre, møte familien og bidra til at barna kan vokse i tro, slik at forhåpentligvis flere i familiene og lokalmiljøet kan følge etter.

Vær gjerne med og be for barna og fellesskapet på Sumba. Vi er takknemlige for at Misjonssambandet kunne bidra med støtte, både økonomisk og på andre måter, der det var nødvendig, og at de kristne nå er klare for å bære arbeidet selv. Da kan vi gå videre til andre områder, det er jo nærmere 17 499 øyer igjen.

Ingebjørg Nandrup

Utsending