Kvinne Indonesia

Evangelisering i Indonesia

NLM ønsker å være med og mobilisere den nasjonale indonesiske kirken, og fokuserer blant annet mye på barne- og ungdomsarbeid.

 

MENIGHET

Programmet «Use Your Talents» hjelper med å se og bruke sine egne ressurser og talenter i utvikling av kirken og lokalsamfunnet. NLM underviser i dette programmet.

NLM har styrket sitt arbeid blant lokalkirkene på Mentawai og har nå to medarbeidere som bor og arbeider på øygruppen, med hovedfokus på trosopplæring av barn og ungdom.

 

 

DE MINST NÅDDE 

NLM er med i et nettverk der målet er at kirker, organisasjoner og enkeltmennesker skal være med å gjøre disipler i alle de 37 unådde folkegruppene i Indonesia. 155 millioner av om lag 255 millioner innbyggere i Indonesia er å regne for de minst nådde med evangeliet. NLM er direkte til stede i to av de minst nådde folkegruppene. NLM støtter også de nasjonale utsendingene og utruster lokale tjenere til å innta «nytt land».  

 

Fakta

Budsjett: Kr 2,1 mill

Kontakt: Stedlig representant nlmindonesia@nlm.no