Kvinne Indonesia

Evangelisering i Indonesia

NLM ønsker å være med å nå de minst nådde i Indonesia og er blant annet med og styrker arbeidet i kirkene.

 

MENIGHET

NLM ønsker å styrke arbeidet i lokale kirker i Indonesia. Gjennom programmet «Use Your Talents» får kirkemedlemmer hjelp til å se og bruke sine egne ressurser og talenter i utvikling av kirken og lokalsamfunnet. NLM underviser i dette programmet.

NLM har nylig også styrket sitt arbeid blant lokalkirkene på Mentawai og har nå to medarbeidere og flere voluntører fra den teologiske høyskolen i Sihabong-Habong som bor og arbeider på øygruppen, med hovedfokus på trosopplæring av barn og ungdom.

LOKAL MISJON

NLM er med i et nettverk der målet er at kirker, organisasjoner og enkeltmennesker skal være med å gjøre disipler i alle de 236 unådde folkegruppene i Indonesia.

Cirka 170 millioner av om lag 270 millioner innbyggere i Indonesia er å regne for de minst nådde med evangeliet. NLM er direkte til stede i to av de minst  nådde  folkegruppene. NLM støtter også de nasjonale utsendingene og utruster lokale tjenere til å innta «nytt land».

 

Fakta

Budsjett: Kr 2,4 mill

Kontakt: Stedlig representant nlmindonesia@nlm.no