Et menneske som bærer vann i et goldt landskap med et vann

Flyktninger uten rettigheter

Zera og hennes familie kom med fly fra hjemlandet til Indonesia.

De solgte alt de eide og betalte dyrt til en agent. Situasjonen deres var uutholdelig i hjemlandet, de var forfulgt på grunn av deres religion. Da de ankom Indonesia betalte de en ny sum til en agent, og de ble satt på buss til Sumatra. Her fikk de beskjed fra myndighetene om at de måtte returnere til hjemlandet, siden IOM (International Organization for Migration) hadde nådd sin økonomiske grense på antall flyktninger de kunne hjelpe. Etter to uker på gata ble NLM kontaktet.

 

Har ikke sviktet dem

Nå bistår NLM flere flyktningfamilier. I lavinntektsland som Indonesia har man lov til å tjene til sitt eget levebrød uten å oppgi det som inntekt. NLM lærer dem økonomiske ferdigheter, indonesisk språk og har gitt dem undervisning i hekling og såpelaging slik at de kan bidra økonomisk til sine egne familier. NLM har vært til stede for flyktningene i en svært vanskelig og utfordrende tid. De ble dessverre kasteball mellom myndighetene og de frivillige organisasjonene som ønsket å hjelpe. Gjennom denne prosessen har vi fått lov til å lytte, støtte og vise dem vår kjærlighet. Zera uttrykker at vi er de eneste som ikke har sviktet dem på veien, og hun ønsker å lære mer om det vi tror på. Vi har fått dele det gode budskapet med dem, og hun ønsket seg en Bibel (som hun har fått) slik at hun og hennes familie kan lære mer om det vi tror på.

Artikkelen er hentet fra NLMs prosjektkatalog 2020. 

Utsending i Indonesia