Påmeldingsvilkår

og info om leirpåmelding

  1. PÅMELDING må skje via nettsiden her, via link i facebookarrangement eller (dersom en ikke har tilgang til internett) pr telefon 51 82 31 00 i kontortiden (09.00-14.00). Logg inn (øverst t.h.). 
   • Vi mottar IKKE påmeldinger via epost.
   • Påmeldingsskjemaet er tilgjengelig fram til to dager før leiren starter (etter den tid skjer påmelding bare pr telefon).
  2. BETALER må være over 16 år.
   • En kan melde inn flere deltakere på samme faktura ved å legge til flere billetter på en bestilling.
   • Dersom en har gavekort på leir må dere kontakte regionkontoret slik at vi får endret betaler og registrert gavekort. 
  3. Når påmeldingen er fullført trykk knapp "Gå til bekreftelse". Det vil da bli sendt en BEKREFTELSESMAIL til betalerens epostadresse.
   • Dersom leirpåmeldingen ble fullført, men en ikke mottok bekreftelsesmailen: ta kontakt med regionkontoret (epost sorvest@nlm.no eller telefon 51 82 31 00). 
  4. Betaling med vipps eller bankkort i checkin. Er det behov for efaktura ta kontakt med regionkontoret på telefon.
  5. LEIRPROGRAMMET vil være tilgjengelig på nettsiden her fra ca. 2 uker før leiren fram til leiren er over.
  6. Angi hvem deltakeren ØNSKER Å DELE ROM med i feltet «Ønsker å dele rom med».
   • ALLE får dele rom med noen av dem de oppgir (vanligvis får hele gruppen bo sammen).
   • De fleste må i tillegg regne med å dele rom med noen de ikke kjenner.

                7. FELLESREISE. Til Tonstadli setter vi til noen leirer opp                                fellesreise. Det vil da være påmelding til dette i påmeldingsskjema. Husk å oppgi hvor du kommer på bussen/båten.

  • Til TONSTADLI er det mulig å gå på ved Hurtigbåtterminalen, Bussterminalen i Stavanger, Ruten i Sandnes, Ålgård, Bue og Helleland. (Vi garanterer ikke plass på fellesreisen ved påmelding senere enn en uke før leiren starter. Registrer ønske om fellesreise og så tar vi kontakt).

                8. ALLERGI. Dersom deltakeren har allergi krysses det av for dette og hvilken allergi det dreier seg om på påmeldingsskjemaet.

  • I TILLEGG må det tas kontakt med LEIRSTEDET PR TELEFON 1-2 uker før leiren for å gi kjøkkenet beskjed dersom deltakeren trenger en annen type mat, f.eks. gluten- eller laktosefri mat.
  • ENDRINGER. Dersom en ønsker å endre noe i påmeldingen meldes dette til regionkontoret (telefon 51 82 31 00 eller epost sorvest@nlm.no).
  • AVMELDING må skje pr telefon til regionkontoret (51 82 31 00).
  • Dersom avmeldingen skjer SENERE ENN 14 DAGER FØR leiren starter tilkommer det et AVMELDINGSGEBYR på kr 250,-.
  • Hvis deltakeren IKKE MØTER uten å melde av på forhånd så må det betales full pris.
  • Vi oppfordrer til å bruke REISEFORSIKRING i slike tilfeller.