Blomster på kiste

Hva NLM kan bidra med i gravferd

Her finner du informasjon om hva NLM kan bidra med ifbm. gravferd.

 • Gravferdsloven gir familien/pårørende ansvaret for å gjennomføre selve gravferden. (§9 i gravferdsloven).

 

 • De kirkelige fellesrådene i hver kommune har ansvar for at alle, uavhengig av kirkemedlemskap, får et gravsted på en gravplass. (§6 i gravferdsloven). I de fleste kommuner får en da feste en grav gratis i 20 år, hvis man da ikke allerede har et familiegravsted.  En av de nærmeste står da som fester av gravstedet. Etter 20 år får en spørsmål om en fortsatt ønsker å feste gravstedet i en periode på 10 år om gangen mot en avgift. Noen kommuner lar familien feste gravstedet videre uten avgift.

 

 • Etter et dødsfall kontakter familien et begravelsesbyrå som hvis familien ønsker det, tar hånd om de fleste praktiske spørsmål knyttet til gravferden. Det første en gjør er å bestemme tid og sted for gravferden, og å kontakte prest/taler til seremonien.

  Selve seremonien kan avholdes i kirker, i gravplasskapell, krematoriets kapell, evt. NLM’s forsamlingshus eller bedehus som er egnet for dette.

  Ønsker man å avholde seremonien i en av Den norske kirkes (Dnk) kirker, uten å være medlem der, er det mulig hvis en bruker Dnk’s ordning med en prest eller taler for eksempel fra NLM. NLM har utarbeidet egen liturgi for gravferd som ikke avviker mye fra Dnk’s gravferdsliturgi.

  Men da må en regne med å betale leie av kirke, og evt. leie av organist og prest til seremonien. Det er også mulig å spørre om en taler fra NLM til å holde andakt, og evt. holde minneordene, mens presten tar seg av det andre.

 

 • Ønsker man å bruke taler fra NLM, som tar seg av hele seremonien, tar enten begravelsesbyrået eller familien kontakt med NLM’s regionleder i den regionen man tilhører for å få tildelt en taler, eller å framsette ønske om taler til seremonien. Selv om NLM juridisk ikke er forpliktet til å bidra i gravferder for sine medlemmer, ønsker en å stille opp så langt det er praktisk mulig. Den som tar på seg dette oppdraget vil ta kontakt med familien for å bistå familien med minnetale, andakt og selve gjennomføringen av gravferden.

  Det koster ikke familien noe å få taler til seremonien fra NLM.


Last ned denne teksten som word-fil.