Strategi for Misjonssambandet

Strategi- og handlingsplan

Dere skal være mine vitner

Strategiplan for 2022-2032

- Invitasjon til å komme med innspill til regionens handlingsplan.

Strategien som ble vedtatt på GF, setter en retning for vårt arbeid, vi ønsker å jobbe målbevisst mot de målene som strategien har satt. I den forbindelse ønsker Misjonssambandet sørvest å invitere deg til å komme med innspill til utarbeidelsen av en konkret handlingsplan for regionen. Vi må presisere at vi ønsker innspill til regionens handlingsplan, men at det selvfølgelig også er av stor verdi at hvert fellesskap og arbeidslag utarbeider egne handlingsplaner. Om noen spørsmål virker irrelevant for din institusjon, vil vi allikevel oppfordre deg til å komme med dine kommentarer i det siste spørsmålet på hvert punkt (Frist for svar: 30. november 2022):

Innspillsskjema til handlingsplanen

 

Handlingsplan:Samtale om arbeidet med handlingsplanen mellom regionleder Kolbjørn Bø og prosjektleder Mons Gunnar Selstø.

-        Den vedtatte strategien på GF 2022: Dere skal være mine vitner