Ungdommer tar en hig five på fotballbanen

Konfirmasjonsundervisning

NLM region sørvest tilbyr konfirmasjonsundervisning flere steder i regionen. Konfirmantopplegget starter hver høst med en felles weekend på Tonstadli.

Vi ønsker å gi bibelsk fundert undervisning og veiledning for deg som ønsker å bli bedre kjent med den kristne tro.

Opplegget kan brukes både som tillegg og som alternativ til undervisning i Den norske kirke og andre menigheter.

Informasjon

Noen arrangment er felles for begge gruppene, men det meste av undervisningen på nordsiden av fjorden skjer i Haugesund og på Lundeneset VGS i Ølen, mens for sørsiden er det Fjelltun bibelskole i Stavanger som er undervisningsstedet.

Konfirmantopplegget i region sørvest har felles oppstartsweekenden på Tonstadli 20. -22. september 2019. Undervisningen avsluttes med felles weekenden til Solgry, 20.-22. mars 2020.

 

Konfirmasjonundervisning på Fjelltun

Brosjyre for konfirmantundervisning på sørsiden 2019-20

Priser:

  • Undervisningsopplegget på Fjelltun: kr 600,-
  • Oppstartsweekend kr 940,- + eventuell fellesreise (ca kr 300,-)
  • Avslutningswekkend kr 975,- + eventuell fellesreise (ca kr 300,-)

Påmelding til undervisningen på Fjelltun

 

Konfirmasjonsundervisning nordsiden

Brosjyre for "KRAK", konfirmantundervisning på nordsiden 2019-20. 

Priser:
ikke fastsatt (totalt med begge weekendene normalt under 2500,-)

Påmelding til undervisningen på nordsiden

 

Nærbø og Klepp

  • Konfirmantopplegget i Fokus hverdagsmenighet på Klepp har egen påmelding
  • I samarbeid med Imf tilbys også konfirmantundervisning på Nærbø. Det har også egen påmelding.