Ungdommer tar en hig five på fotballbanen

Konfirmasjonsundervisning

NLM region sørvest tilbyr konfirmasjonsundervisning flere steder i regionen. Konfirmantopplegget starter hver høst med en felles weekend på Tonstadli.

Vi ønsker å gi bibelsk fundert undervisning og veiledning for deg som ønsker å bli bedre kjent med den kristne tro.

Opplegget kan brukes både som tillegg og som alternativ til undervisning i Den norske kirke og andre menigheter.

Informasjon

Noen arrangment er felles for begge gruppene, men det meste av undervisningen på nordsiden av fjorden skjer i Haugesund og på Lundeneset VGS i Ølen, mens for sørsiden er det Fjelltun bibelskole i Stavanger som er undervisningsstedet.

Konfirmantopplegget i region sørvest har felles oppstartsweekenden på Tonstadli 18. -20. september 2020. Undervisningen avsluttes med felles weekenden til Solgry, 19.-21. mars 2021.

 

Konfirmasjonundervisning på Fjelltun

Brosjyre for konfirmantundervisning på sørsiden 2019-20
Brosjyre for 2020-21 kommer snart. Opplegget blir stort sett likt, men datoene vil justeres noe. Første undervisningsdag på Fjelltun er mandag etter oppstartsweekenden, mandag 21. september.

Priser:

  • Undervisningsopplegget på Fjelltun: kr 600,-
  • Oppstartsweekend kr 975,- + eventuell fellesreise (ca kr 300,-)
  • Avslutningswekkend kr 990,- + eventuell fellesreise (ca kr 300,-)

Påmelding til undervisningen på Fjelltun

 

Konfirmasjonsundervisning nordsiden

Brosjyre for "KRAK", konfirmantundervisning på nordsiden 2019-20. 
Brosjyre for 2020-21 kommer snart. Opplegget blir stort sett likt, men datoene vil justeres noe.

Priser:
ikke fastsatt (totalt med begge weekendene normalt under 2500,-)

Påmelding til undervisningen på nordsiden

 

Nærbø og Klepp

  • Konfirmantopplegget i Fokus hverdagsmenighet på Klepp har egen påmelding
  • I samarbeid med Imf tilbys også konfirmantundervisning på Nærbø. Det har også egen påmelding.