Bilde av mennesker på møte med bibel og notatbok.

Oversikt område Nord

Misjonslag og forsamlinger i kommunene Haugesund, Karmøy, Sveio, Tysvær, Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Tysnes, Etne, Sauda, Suldal, Ullensvang og Vindafjord.

Misjonssambandet har følgende forsamlinger og misjonslag i dette området:

Ølen misjonslag, Vindafjord (eksterne sider)

Sauda misjonslag, Sauda (eksterne sider)

Vågen bedehus, Ølensvåg, Vindafjord (eksterne sider)

Innbjoa bedehus, Bjoa, Vindafjord

Utbjoa bedehus, Bjoa, Vindafjord

Sandeid bedehus, Vindafjord

Øvre Vats bedehus,  Vindafjord

Blikrabygda bedehus, Øvre Vats, Vindafjord

Bedehuset Betlehem, Vikebygd, Vindafjord

Ersland bedehus, Vindafjord

Isvik Bedehus, Vindafjord

Austrheimsbygda Bedehus, Vindafjord

Etne bedehus, Etne

Skånevik bedehus, Etne

Fjæra kapell, Etne

Sauda bedehus, Sauda (eksterne sider)

Suldal bedehus, Suldalsosen, Suldal (eksterne sider)

Kvilldal bedehus, Suldal

Kjølvik bedehus, Suldal

Jelsa bedehus, Suldal

Høivik grendahus, Suldal

Erøy bedehus, Erfjord, Suldal

Odda bedehus, Odda

Meling misjonslag

Kyrkjebyda misjonslag (eksterne sider)

Gilje og Thormodsæter misjonslag (eksterne sider)

Bremnes fellesforening

Stord fellesforening

Fitjar misjonslag (eksterne sider)

Tysnes fellesforening

Halsnøy misjonslag

Misjonshuset, Haugesund (eksterne sider)

Vea bedehusforsamling, Karmøy (eksterne sider)

Veavågen misjonslag, Karmøy (eksterne sider)

Åpent kristent fellesskap, Karmøy (eksterne sider)

Åkra misjonslag,  Karmøy (eksterne sider)

Kopervik misjonsforening,  Karmøy

Skudenes misjonslag, Karmøy (eksterne sider)

Førre misjonslag. Tysvær

Aksdal NLM, Tysvær

Nedstrand og Skjoldastraumen misjonslag, Tysvær

Bedehusene i Sveio, Sveio

 

Har du lyst til å komme i kontakt med et fellesskap i område Nord? Da kan du enten ta direkte kontakt med fellesskapet eller teamleder for område Nord.