Kyllinger i rom med høy

Egg i ørkenvarme

Kvinnene i prosjektet boblet over av glede i arbeidet sitt. Og gjennom å ta del i den gleden, fikk vi også bygge relasjoner.

Hentet fra Prosjektkatalogen 2023.

I Nord-Afrika har vi det privilegiet å samarbeide tett med andre likesinnede organisasjoner om å dele de gode nyhetene i ord og handling. Vi samarbeider ved å oppmuntre hverandre i bønn og fellesskap, men også med arbeidskraft og andre ressurser.

  

Skape en inntekt

I begynnelsen av mars i fjor hadde jeg gleden av å besøke et av landbruksprosjektene vi støtter. Det fokuserer hovedsakelig på kylling og eggproduksjon, og ble drevet av omtrent 12 kvinner på tvers av noen få forskjellige lokalsamfunn.

Jeg ble imponert over hvordan disse gruppene av motiverte og inspirerende kvinner hadde fått til å skape en inntekt for seg selv, og på den måten kunne utvide muligheter for familiene deres i en tid med begrensede ressurser.

En av kvinnene kunne fortelle at prosjektets suksess delvis skyldtes muligheten for bruk av moderne teknologi som gjorde avlsprosessen mer forutsigbar. Temperaturen på egg som brukes i oppdrett av kylling, kan være ganske sårbar – spesielt i den tørre ørkenvarmen. Ved bruk av temperaturregulerende maskiner ble gruppen i stand til å håndtere langt flere egg enn det som ville vært mulig uten en slik maskin.

  

Ta del i gleden

Da jeg forlot kvinnefellesskapet, slo det meg hvor mye glede det hadde vært mellom kvinnene over prosjektarbeidet deres, og hvordan jeg gjennom å ta del i den gleden fikk muligheten til å bygge relasjoner til dem.

Prosjektarbeidet som gjøres på felt, er viktig på flere måter. Det bidrar til å bedre lokalsamfunnets vilkår, men kanskje enda viktigere er det at det er en døråpner til å bygge relasjoner med mennesker.

Gjennom støtte og oppmuntring heier vi frem potensialet som ligger i alle mennesker til å skape noe for seg selv og for dem rundt seg. Det gir en fantastisk mulighet til også å kunne formidle at Gud er skaperen bak dette potensialet, og at han som er skaperen, ønsker å være i en relasjon med akkurat dem.

  

«Hilde», utsending i Nord-Afrika

Utsending i Nord-Afrika