Bilde av mann med notatbok og pc

Regionstyret og barne- og ungdomsrådet Midt-Norge

Arbeidet i Region Midt-Norge blir ledet av Regionstyret som blir valgt hvert år på Regionens årsmøte. Barne- og ungdomsarbeidet ledes av barne- og ungdomsrådet.

 

Regionstyret

Faste medlemmer:

Terje Ljøkjell (Inderøy) - leder

Øyvind Høyland (Skaun) - nestleder

Åshild Hugdal (Melhus) 

Målfrid Marita Lidal (Heim)

Bjarne Richard Ljøkjell (Namsos) 

Bjørn Olav Sørhus (Stjørdal)

Svanhild Øpstad (Nærøysund)

Vara:

Arne Kløve (Trondheim) - 1. vara

Knut Inge Blix Furuseth (Indre Fosen) - 2. vara

Lars Olav Frafjord (Nærøysund) - 3. vara

Gunhild Moe Eriksen (Trondheim) - 4. vara

 

Møteplan 2020/2021:

 • 29. august
 • 30.-31. oktober 
 • 5. desember
 • 30. januar 
 • 20. mars
 • 8. mai
 • 16. juni
 • 25. august
 • 29.-30. oktober
 • 17. november
 • 3. desember

 

Barne- og ungdomsrådet (BUR)

Barne- og ungdomsrådet i NLM Region Midt-Norge er valgt av årsmøtet til regionen. 

Faste medlemmer:

Åshild Ryen (Trondheim) - leder

Brita Vestbøstad (Trondheim) - nestleder

Jon Arne Habostad (Nærøysund)

Martin Vespestad (Trondheim)

Anonymisert utsending i sensitivt arbeid

Varamedlemmer:

Regine Mork (Namsos/Trondheim) - 1. vara

Fredrik Knutzen (Namsos/Trondheim) - 2. vara

Johanna Fjell (Namsos/Trondheim) - 3. vara

Møtereferater

2021

2019