Bilde av mann med notatbok og pc

Regionstyret og barne- og ungdomsrådet Midt-Norge

Arbeidet i Region Midt-Norge blir ledet av Regionstyret som blir valgt hvert år på Regionens årsmøte. Barne- og ungdomsarbeidet ledes av barne- og ungdomsrådet.

 

Regionstyret

Faste medlemmer:

Jan Petter Opedal (Melhus) - leder

Ragnar Bliksås (Indre Fosen) - nestleder

Åshild Hugdal (Melhus) 

Janne Grete Høivik (Inderøy)

Eli Skei Kvakland (Orkland)

Vara:

Bjørn Olav Sørhus (Stjørdal) - 1. vara

Johannes Sandstad (Levanger) - 2. vara

 

Møteplan 2023/2024:

  • 25.-26. august - Søvassli  
  • 26. oktober - Trondheim
  • 8. desember - Heimdal
  • 15. februar 2024 - Teams
  • 14. mars 2024 
  • 13. april 2024 - Rødde fhs
  • 21. mai 2024 - Teams 
  • 8. juni 2024 - Val 

 

Barne- og ungdomsrådet (BUR)

Barne- og ungdomsrådet i Misjonssambandet Midt-Norge er valgt av årsmøtet til regionen. 

Faste medlemmer:

Kaleb Abraham (Nærøysund) - leder

Otto Meisingset (Oppdal) - nestleder

Kristian Augland (Trondheim/Kristiansand)

Grethe Elisabeth Gjøra (Trondheim/Namsos)

Elisabet Iversen (Skaun) - i permisjon

Varamedlemmer:

Margit Johanne Trefjord (Frosta) - 1. vara

Karina Salte (Tronheim / Jæren) - 2. vara

Synnøve Algrøy Fjeldstad (Trondheim/Øygarden) - 3. vara

Møtereferater

2019