Bilde av mann med notatbok og pc

Regionstyret og barne- og ungdomsrådet Midt-Norge

Arbeidet i Region Midt-Norge blir ledet av Regionstyret som blir valgt hvert år på Regionens årsmøte. Barne- og ungdomsarbeidet ledes av barne- og ungdomsrådet.

 

Regionstyret

Faste medlemmer:

Øyvind Høyland (Skaun) - leder

Malvin Torsvik (Åsen) - nestleder

Målfrid Lidal (Kyrksæterøra)

Bjarne Ljøkjell (Namsos) 

Terje Ljøkjell (Inderøy)

Bjørn Olav Sørhus (Stjørdal)

Svanhild Øpstad (Nærøy)

Vara:

Berit Slåttnes Aune (Inderøy) - 1. vara

Gunhild Eriksen (Trondheim) - 2. vara

Ole Bjørseth (Flå) - 3. vara

Knut Inge Blix Furuseth (Rissa) - 4. vara

 

Møteplan 2020/2021:

  • 29. august
  • 30.-31. oktober 
  • 5. desember
  • 30. januar 
  • 20. mars - på Rødde Folkehøgskole
  • 8. mai
  • 19. juni

 

Barne- og ungdomsrådet (BUR)

Barne- og ungdomsrådet i NLM Region Midt-Norge er valgt av årsmøtet til regionen. 

Faste medlemmer:

Andreas Gjøra (Namsos) - leder

Åshild Ryen (Trondheim) - nestleder

Jon Arne Habostad (Nærøy)

Reidun Sæland (Melhus)

(Anonymisert utsending i sensitivt arbeid) (Trondheim)

Varamedlemmer:

Johanna Kristoffersen (Trondheim) - 1. vara

Jakob Knutzen (Trondheim) - 2. vara

Julie Kjebekk (Stjørdal) - 3. vara