Bilde av mann med notatbok og pc

Regionstyret og barne- og ungdomsrådet Midt-Norge

Arbeidet i Region Midt-Norge blir ledet av Regionstyret som blir valgt hvert år på Regionens årsmøte. Barne- og ungdomsarbeidet ledes av barne- og ungdomsrådet.

 

Regionstyret

Faste medlemmer:

Jan Petter Opedal (Melhus) - leder

Bjørn Olav Sørhus (Stjørdal) - nestleder

Ragnar Bliksås (Indre Fosen)

Åshild Hugdal (Melhus) 

Janne Grete Høivik (Inderøy)

Vara:

Eli Skei Kvakland (Orkland) - 1. vara

Hans Edvard Thyve (Oppdal) - 2. vara

Johannes Sandstad (Levanger) - 3. vara

 

Møteplan styreåret 2022/23:

  • 27. august 22
  • 22. september 22
  • 20. oktober 22
  • 16. desember 22
  • 3.-4. februar 23
  • 16. mars 23
  • 15. april 23
  • 3. juni 23

 

Barne- og ungdomsrådet (BUR)

Barne- og ungdomsrådet i Misjonssambandet Midt-Norge er valgt av årsmøtet til regionen. 

Faste medlemmer:

Regine Mork (Trondheim/Namsos) - leder

Henning Goa Hugdal (Melhus)

Maria Vingen Hugdal (Melhus)

Elisabet Iversen (Skaun)

Otto Meisingset (Oppdal)

Varamedlemmer:

Margit Johanne Trefjord (Frosta) - 1. vara

Karoline Fonn (Melhus) - 2. vara

Kristina Ødegård (Trondheim/Ålesund) - 3. vara

Møtereferater

2019