Bilde av mann med notatbok og pc

Regionstyret og barne- og ungdomsrådet Midt-Norge

Arbeidet i Region Midt-Norge blir ledet av Regionstyret som blir valgt hvert år på Regionens årsmøte. Barne- og ungdomsarbeidet ledes av barne- og ungdomsrådet.

 

Regionstyret

Faste medlemmer:

Jan Petter Opedal (Melhus) - leder

Bjørn Olav Sørhus (Stjørdal) - nestleder

Åshild Hugdal (Melhus) 

Målfrid Marita Lidal (Heim)

Svanhild Øpstad (Nærøysund)

Vara:

Hans Edvard Thyve (Oppdal) - 1. vara

Frøydis Vestbøstad (Trondheim) - 2. vara

Knut Inge Blix Furuseth (Indre Fosen) - 3. vara

 

Møteplan 2021/22:

  • 25. august 21
  • 29. oktober 21
  • 3. desember 21
  • 20. januar 22
  • 11.-12. februar 22
  • 2. april 22
  • 5. mai 22
  • 11. juni 22

 

Barne- og ungdomsrådet (BUR)

Barne- og ungdomsrådet i Misjonssambandet Midt-Norge er valgt av årsmøtet til regionen. 

Faste medlemmer:

Martin Vespestad (Trondheim) - leder

Brita Vestbøstad (Trondheim) - nestleder

Henning Goa Hugdal (Melhus)

Maria Vingen Hugdal (Melhus)

Regine Mork (Trondheim/Namsos) 

Varamedlemmer:

Rakel Humlebrekke Nebb (Trondheim/Sogndal) - 1. vara

Karoline Fonn (Melhus) - 2. vara

Johanna Fjell (Trondheim) - 3. vara

Møtereferater

2019