Mobil

Viktig milepæl nådd

NLMs arbeid i Sentral-Asia har nylig nådd en viktig milepæl.

Hele Bibelen, som NLM i samarbeid med Wycliffe har oversatt til en muslimsk folkegruppe, er nå lagt ut på internett. Den kan nå leses på mobiltelefon og på PC.

 

Begrenset frihet

I landet hvor NLM arbeider er det begrenset frihet for distribusjon og besittelse av religiøs litteratur.

– Derfor er dette spesielt viktig. Selv om en kan risikere at innholdet på telefonen blir sjekket, er det ingen som kan se utenpå at den inneholder en bibel, forklarer NLMs utsending.

Alle bibeloversettelsene i Sentral-Asia blir lagt ut på internett og ifølge statistikken lastes Bibelen ofte ned.

– Vi ser at det skjer flere ganger daglig. Vi kan trygt si at det er stor interesse for Bibelen i området, og vi er sikre på at den vil bli til velsignelse for mange, mener utsendingen.

 

Fortsatt ikke ferdig

Enda gjenstår det mye arbeid før Bibelen på dette språket kan utgis i tradisjonell papirutgave. Det må nemlig først utarbeides blant annet fotnoter, ordforklaringer og kart. Teamet må også diskutere layout, dekorasjoner, farge og materiale for omslag med nasjonale pastorer, ledere og vanlige kristne.

– Vi begynner å se fram til å holde den ferdige Bibelen i hånda, men som sagt, vi er ikke der riktig ennå, sier utsendingen.