Skolebarn på gate i Sentral-Asia

Starter ny førskole

Det yrer av liv når barna kommer til førskolen. Musikken strømmer ut fra et rom lenger inne, og i resepsjonen hjelper foreldrene barna sine med å ta av jakker og sko.

Førskolen er en arena for barna, deres utvikling og læring. Det er også en plass for relasjoner og fellesskap. Det er en møteplass for familier, og et sted der barn får gode opplevelser og venner. 

Og akkurat slik Jesus delte sin hverdag midt blant folket, får vi også dele vår hverdag og evangeliet med barn og familier her i Sentral-Asia. Og vi tror at nå, som før, kan liv bli forandret. 

 

Fellesskap

Til høsten starter vi en ny førskole. Det finnes et stort behov for gode førskoler med verdier som kjærlighet og empati. Samtidig er det en god møteplass for å få gode relasjoner, og den gir mulighet til å dele troen.  

Fordi vi har sett et behov, starter vi også opp med foreldreveiledning. Vi bruker et anerkjent forebyggende program med mål om å hjelpe foreldre til å gi en god oppvekst for barn og unge. 

I åtte uker får 6-15 familier undervisning, samtidig som de deler sin hverdag med hverandre i grupper. Her deler de både utfordringer og gleder.  

I møte med barna og familiene blir det også tydelig hvilken forskjell Jesus gjør.

Her får også kristne familier dele sin hverdag med familier som ikke er kristne. De får snakke om gleder og sorger, de bygger relasjoner og utveksler livserfaringer, og de får dele troen sin.  

 

Kristne verdier

Den første førskolen startet for to og et halvt år siden og er i dag en god arbeidsplass der kristne verdier gjennomsyrer alt som skjer. Flere foreldre har fortalt om at de opplever godhet og kjærlighet i kontakt med personalet. Gud er virksom.  

Nå når verdigrunnlaget er lagt, skal vi også ansette noen ikke-kristne for å skape et møtepunkt til. Førskolen er selvgående og en god og etisk fundert arbeidsplass, noe vi opplever som Guds velsignelse i et land med høy arbeidsledighet og korrupsjon. 

‒ I møte med barna og familiene blir det også tydelig hvilken forskjell Jesus gjør i livet. Når ikke-troende får mulighet til å møte oss både i medgang og motgang, ser de at Gud er med hele veien, sier lederen i førskolen. Hun lengter etter å se familier komme til tro.  

Førskolen er et redskap i Guds rike, en møteplass der han blir synlig. Gud er interessert i hele mennesket, og alle mennesker. Og kanskje spesielt barna, for Guds rike hører barna til.  

Utsending i Sentral-Asia