Anonymt bilde av ei dame som leser.

Mosebøkene - kapittel for kapittel

«Jeg er blitt så glad i Det gamle testamentet», fortalte en av damene over lunsjbordet. Jeg er med på den sjette og siste lesekonferansen sammen med 30 pastorer og kristne ledere i et land i Sentral-Asia.

Hensikten med lesekonferansen er å lese gjennom og kvalitetssikre bibeloversettelsen til deres språk.  Det nye testamentet er allerede ferdig, og nå er det ikke lenge igjen til Det gamle testamentet også er klart. Alle bøkene er tilgjengelige for nedlasting på en app.

Lesekonferansen foregår på en uregistrert bibelskole. Nå leser de gjennom Mosebøkene. Etter tur leser de ett kapittel hver og noterer seg om det er skrivefeil, eller ord som oppleves som unaturlige. Underveis får de undervisning fra en av bibeloversetterne om den historiske bakgrunnen for teksten og hvordan den relaterer til Det nye testamentet.

Disse kristne lederne har reist langt og tatt en stor risiko for å møtes her. Alle har opplevd forfølgelse i hjemlandet sitt, både fra myndighetene og fra sine muslimske naboer og familier.

Frykten sitter i kroppen for mange av dem. Vi kan ikke vise bilde eller si navn på noen av dem, men de er våre søsken, og vi er ett folk – selv om vi snakker ulike språk.

Artikkelen er hentet fra NLMs prosjektkatalog 2020. 

 

Hæge Andrea Aasmundtveit

Hæge Andrea Aasmundtveit

Journalist (permisjon)