Bibel

Hjertespråket

Å lese Bibelen på morsmålet kan kaste lys over budskapet på et dypere plan.

Hentet fra Prosjektkatalogen 2023.

De som er opptatt av bibeloversettelse, snakker ofte om «hjertespråket». Da mener en selvsagt morsmålet. Det har lenge vært et mål at alle skal få Bibelen på hjertespråket sitt, og selv om dette står ved lag, har det blitt nyansert noe i de senere år.

Mange av språkene som Bibelen ennå ikke er oversatt til, er språk som snakkes av relativt få. Mange som taler et marginalisert minoritetsspråk, mestrer også andre språk.

I en slik situasjon har man kanskje begrenset ordforråd på morsmålet og er mer vant til å lese på majoritetsspråket. Derfor er en i dag mer opptatt av at alle må få Bibelen på det språket som tjener dem best.

 

Dype strenger

Men la oss likevel ikke undervurdere «hjertespråket». Det er mange som forteller at å lese Bibelen på morsmålet gjorde budskapet mer levende.

Jeg hørte en gang om en tatar i Russland som behersket russisk bedre enn morsmålet tatarsk. Han pleide å lese Bibelen på russisk. Men en dag fikk han høre Lukas 15, om den bortkomne sønn, lest høyt på tatarsk.

Han forsto mindre av språket, men da leseren kom til stedet der faren sier «Sønn, du er alltid hos meg», kom likevel tårene. Ordet «sønn» på morsmålet rørte ved dype strenger den russiske Bibelen ikke kunne nå.

Misjonssambandet har akkurat blitt med i et nytt bibeloversettelsesprosjekt i Sentral-Asia. Det språket vi nå oversetter til, er ikke marginalisert. Det er et høyst levedyktig språk med både aviser og litteratur. Det blir aktivt lest, og i tillegg er det hjertespråket til omtrent 300 000 mennesker.

 

Skrevet av «Terje», utsending i Sentral-Asia

Utsending i Sentral-Asia