Utsikt over by med moske

– Jesus sin ambassadør

Helsetilbudet i Sentral-Asia er av varierende kvalitet og nyter liten tillit, men kristne leger ønsker å endre på dette. De viser Kristi kjærlighet i praksis og blir til både fysisk og åndelig velsignelse.

Hentet fra Prosjektkatalogen 2023.

I Sentral-Asia er de store folkegruppene tradisjonelt muslimske. I flere land har vi de siste årene sett en oppvåkning blant muslimer, der religionen ytre sett blir mer tydelig. Eksempler på dette kan være at fredagsbønnen blir mer besøkt, det bygges mange nye moskeer, menn anlegger skjegg og kvinner dekker seg mer til. Samtidig foregår det også en mindre synlig, stille vekkelse der kristne deler sin tro med større frimodighet.

Flere av statene som ble dannet etter Sovjetunionens oppløsning, er på papiret nokså sekulære. Samfunnene er imidlertid tydelig muslimske, med en overveldende muslimsk majoritet. Tradisjonelt kristent misjonsarbeid er forbudt, men man kan få visum for «vanlige» yrker som bidrar til fellesskapet.

Misjonssambandet er til stede med denne typen fagpersonell. Vi har vært et lite team som stort sett har drevet med arbeid innen undervisning ved høyere utdanningsinstitusjoner eller på førskoler.

 

Nye muligheter

Siden 2021 har Misjonssambandet også bidratt med kompetanse innen helsetjenesten. I Sentral-Asia preges utdanningen av helsepersonell fortsatt av tradisjonelle sovjetiske metoder og tankegang, der kunnskapsbasert medisin og kritisk tenkning ikke er det mest fremtredende. Det er dessverre også fortsatt en del korrupsjon i utdanningssystemet, og dette bidrar til at kvaliteten på behandlingen blir skadelidende, og folk har lite tillit til helsetilbudet.

Misjonssambandet samarbeider med, og har legeutsending hos, en klinikk drevet av lokale kristne leger, som ønsker å praktisere og utbre kunnskapsbasert medisin.

Flere av de lokale legene som startet denne klinikken, har arbeidet sammen med utenlandske leger og lært mye av dem. Alle disse lokale legene er første generasjons kristne. De har alle erfart hvordan det er å leve uten Jesus og å leve med Jesus. De er brennende kristne som lever et raust liv og deler de gode nyhetene videre. Flere av disse har til felles at de møtte Jesus gjennom legemisjonærer som lærte dem om både medisin og sin tro. Flere av disse misjonærene måtte senere forlate Sentral-Asia grunnet sitt evangeliske arbeid, men innsatsen deres bærer fortsatt frukt.

Eldre mann går på gaten
Privat

Utadrettet

Ansatte på klinikken reiser ca. to ganger i året ut til andre byer for å gi gratis konsultasjoner til pasienter. Ofte er vi omtrent 15 personer i teamet, ikke bare fra denne klinikken, men også annet helsepersonell med den samme motivasjonen. Dette har vært gjort de siste ti årene, og for fire år siden gikk en av turene til en større by langt ute i distriktet, der det er store utfordringer. Mine kollegaer fikk blant annet hjelpe en multihandikappet jente som ikke kan gå og ikke har språk. Måten hun og hennes familie ble møtt på under dette besøket, gjorde at de åpnet seg for evangeliet, og hele hennes familie kom til tro.

 

Ambassadøren

Nylig var sjefen min ved klinikken på et nytt besøk i denne byen. Han ble invitert hjem til denne familien, og bildet jeg fikk se fra dette møtet, var for det meste typisk for kulturen i området – men så var det noe utypisk også. Det typiske var gjestfriheten man kunne se. Alt av det beste var satt frem på det lave bordet man satt rundt. Men det utypiske var at jeg så en far som synlig og kjærlig holdt sin multihandikappede ni år gamle datter, uten språk og med tynne bein som ikke kunne gå. Det er helt uvanlig i denne kulturen.

– Dette er Jesus sin ambassadør, hadde jentas far sagt med stolthet i stemmen. – Jeg er så takknemlig for at Jesus sendte oss akkurat en slik datter. For hvis ikke han hadde sendt oss akkurat denne jenta, hadde ingen i min familie tatt imot Jesus. Men på grunn av henne har hele vår familie tatt imot, og vi har fått kjenne Jesus.

På bildet var det også en lokal pastor. Han har fulgt opp denne familien regelmessig etter at de kom til tro.

 

Hele mennesker

Til dere der hjemme som sender og står med oss: Takk for at vi får være med i det Herren gjør i Sentral-Asia i en tid som denne. Vi hilser fra Sentral-Asia til misjonsfolket i Norge med mottoet til klinikken vår, formulert slik det står i 3. Johannes brev, vers 2: «Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og ha det godt, like godt som du har det åndelig.»

Inspirert av dette prøver vi å vise omsorg for hele mennesket, både helsen, livet og lykken til dem som blir sendt i vår vei.

Herren velsigne deg.

 

Skrevet av "Peter", utsending i Sentral-Asia.

Utsending i Sentral-Asia