Krokete gammelt tre foran majestetiske fjell

Godt plantet i Sentral-Asia

Arbeidet vårt i Sentral-Asia vokser og bærer frukt. Vi ønsker å etablere oss flere steder i regionen, og ber om Guds ledelse i arbeidet videre.

I år hadde vi feltkonferansen for Sentral-Asia-teamet i etterkant av noen dagers retreat sammen med utsendingene fra Mongolia og Stor-Kina.

Disse samlingene med kollegaer som arbeider i andre deler av verden er alltid flotte, hvor vi får møte venner og høre mer om hvordan Gud arbeider på steder med helt forskjellige kulturer og utfordringer.

Vi ble minnet om hvor unike og ulike Gud har skapt hver og en av oss – og om hvor lett det er å miste det store bildet av syne hvis man begynner å sammenligne sine egne nådegaver med andres. Det er Gud som arbeider, og det er det alt handler om, og vi er privilegerte som få ta del i hans arbeid.

 

Arbeid i vekst

Og apropos Guds arbeid er vi takknemlige over å se alt han gjør i Sentral-Asia. Prosjektene våre her vokser og utvides:

Skolesentrene har flere barn og det holdes jevnlige familiekurs med foreldre og profesjonelle.

I fjor så vi arbeidet med «Use Your Talents» begynne å bære frukter, og vi har planlagt nye workshops i 2023.

Teltmakerne er spredt over flere ulike bransjer, blant annet utdanning og helse, og de får være lys og salt på de ulike arbeidsplassene sine.

Utsendingene i Sentral-Asia med ryggen til
Godt fellesskap:Utsendingene samlet. Privat

Videre ut

I tråd med Misjonssambandets visjon og strategi for de neste årene fikk vi ferdigstilt handlingsplanen som vi begynte å skissere på i fjor.

Og det største steget i tro er nok kanskje at vi ønsker å utvide til andre deler av regionen. Vi ber om at Gud vil lede oss og vise oss hvilken retning vi skal gå i, og ikke minst at han vil kalle de rette folkene til å utforske og etablere seg i de nye områdene.

Be gjerne fortsatt for og med oss, om at vi får vokse på en bærekraftig måte, elske hverandre og være lydhøre overfor Guds stemme, slik at vi kan være til velsignelse for de fantastiske menneskene i Sentral-Asia.

 

Utsending i Sentral-Asia