en moske

Kristent fagpersonell i Sentral-Asia

I Sentral-Asia er det utfordrende å være åpen om sin tro, noe som gjør det vanskelig med tradisjonell misjonsvirksomhet.

I Sentral-Asia er det utfordrende å være åpen om sin tro, noe som gjør det vanskelig med tradisjonell misjonsvirksomhet. NLM støtter fagfolk som har langtidstjeneste i Sentral-Asia.

Dette er mennesker som gjennom sitt arbeid ønsker å være vitner i hverdagen, enten som språkstudenter eller ansatt i selskap, organisasjoner eller ved universiteter. Det kan være krevende å være utsendinger i slike områder, men vi ser at ved å være kristne vitner og forbilder, kan også de lokale kristne bli tryggere i sin tro, og utsendingene får mulighet til å vitne om Jesus i ord og handling.

 

Fakta

Budsjett: Kr 1,7 mill 

Kontakt: Regionleder Eivind Jåtun, ejatun@nlm.no