en moske

Kristent fagpersonell i Sentral-Asia

I Sentral-Asia er det utfordrende å være åpen om sin tro, noe som gjør det vanskelig med tradisjonell misjonsvirksomhet.

 

Vitner i hverdagen

Misjonssambandet er til stede i Sentral-Asia med kristent fagpersonell/teltmakere som arbeider innen utdanning og helse. Samtidig som de gjennom sine yrker bidrar med faglig kompetanse, er de vitner i hverdagen. De er med og oppmuntrer de lokale kristne og opplever stadig at Gud leder dem til rett person i rett tid.

De siste årene har det blant annet åpnet seg nye muligheter innen helsesektoren. Offentlige helsetjenester er gratis eller rimelig i Sentral-Asia, men kvaliteten varierer, mange helsearbeidere har mangelfull utdanning, og tilliten til helsetjenesten er lav.
Misjonssambandets utsendinger samarbeider med et nettverk av kristent helsepersonell som for et par år siden startet en klinikk. Et team reiser også til mindre byer for å tilby helsehjelp, samtidig som de arrangerer husmøter, hvor flere har tatt imot Jesus. Nylig har de også fått muligheten til å åpne et sykehus med flere avdelinger, hvor de også ønsker å tilby videreutdanningskurs for leger. Vi ser et stort potensiale i dette arbeidet og ønsker å bistå med kunnskap og erfaring og bidra til kapasitetsbygging.

 

Fakta

Budsjett: Kr 2,11 mill 

Kontakt: Regionleder Berit A. Ådnanes badnanes@nlm.no