en moske

Kristent fagpersonell i Sentral-Asia

I Sentral-Asia er det utfordrende å være åpen om sin tro, noe som gjør det vanskelig med tradisjonell misjonsvirksomhet.

 

NLM støtter fagfolk som har langtidstjeneste i Sentral-Asia. Dette er mennesker som gjennom sitt arbeid ønsker å være vitner i hverdagen, enten som språkstudenter eller ansatte i selskap, organisasjoner, eller ved universiteter. Det kan være krevende å være utsending i slike områder, men vi ser at ved å være til stede som vitner og forbilder, kan også lokale kristne bli tryggere i sin tro.

 

KVINNERS RETTIGHETER

Kvinner i Sentral-Asia har tradisjonelt sett hatt en svak og utsatt posisjon i samfunnet. Også kirken har hatt lite fokus på kvinner. NLM ønsker å støtte et prosjekt som spesielt oppmuntrer og utruster kvinner. Gjennom å engasjere kvinner til å utvikle håndverksprodukter kan det være med på å skape varig, forutsigbar og rettferdig inntekt. Kvinnene blir lært opp i design, business, salg og distribusjon. Ved dette øker kvinnenes selvfølelse og egenverdi.

 

 

LIVSVILKÅR

Ved å støtte lokale ledere og hjelpe dem med å utvikle bærekraftige virksomheter, ønsker NLM å styrke dem til å leve som kristne og velsigne samfunnet. NLM ønsker å støtte dem med oppstartsmidler og opplæring. Mange i Sentral-Asia står utenfor arbeidslivet, eller har utrygge/uforutsigbare jobber. NLM ønsker å bidra til flere arbeidsplasser og dermed gi trygghet, både økonomisk og sosialt.

Alle er utstyrt med ulike talenter, erfaringer og kompetanse. Ved å utvikle, bistå og legge til rette for forskjellige former for virksomhet, er NLM med på å skape arbeidsplasser.

NLM ønsker at virksomhetene skal være levedyktige og har derfor satt som mål at de skal ha minst tre av fire følgende kjennetegn: være økonomisk forsvarlige, tjene sosial utvikling, ha åndelig substans og være miljøvennlige.

Ved dette bidrar NLM til å utvikle et samfunn der flere får bruke sine talenter og gaver og dermed styrke sin egenverdi og sikre en inntekt.

 

Fakta

Budsjett: Kr 2,11 mill 

Kontakt: Regionleder Berit A. Ådnanes badnanes@nlm.no