en moske

Kristent fagpersonell i Sentral-Asia

I Sentral-Asia er det utfordrende å være åpen om sin tro, noe som gjør det vanskelig med tradisjonell misjonsvirksomhet.

 

VITNER I HVERDAGEN

Den offentlige helsetjenester er gratis eller rimelig, men kvaliteten kan være variabel. Utdannelsen til mange helsearbeidere er mangelfull, og tilliten til helsetjenesten i befolkningen er ikke veldig høy. Misjonssambandet er til stede i Sentral Asia med kristent fagpersonell/teltmakere, som arbeider innen helsetjeneste. I tillegg bidrar vi med kunnskap og erfaring i videreutdannelsen av lokale medarbeidere.

Vi støtter også fagfolk som arbeider på universitet og skoler. I tillegg til sine jobber er de vitner i hverdagen. De er med og oppmuntrer de lokale kristne og er avhengige av at Gud leder dem til rett person i rett tid.

 

Fakta

Budsjett: Kr 2,8 mill 

Kontakt: Regionleder Berit A. Ådnanes badnanes@nlm.no