en moske

Kristent fagpersonell i Sentral-Asia

I Sentral-Asia er det utfordrende å være åpen om sin tro, noe som gjør det vanskelig med tradisjonell misjonsvirksomhet.

NLM støtter fagfolk som har langtidstjeneste i Sentral-Asia. Dette er mennesker som gjennom sitt arbeid ønsker å være vitner i hverdagen, enten som språkstudenter eller ansatt i selskap, organisasjoner, eller ved universiteter.

Det kan være krevende å være utsendinger i slike områder, men vi ser at ved å være kristen vitner og forbilder, kan også de lokale kristen bli tryggere i sin tro og utsendingene fr mulighet til å viten om Jesus i ord og handling.

Kontakt: Regionleder Eivind Jåtun, ejatun@nlm.no