en moske

Kristent fagpersonell i Sentral-Asia

I Sentral-Asia er det utfordrende å være åpen om sin tro, noe som gjør det vanskelig med tradisjonell misjonsvirksomhet.

 

Vitner i hverdagen

Misjonssambandet er til stede i Sentral-Asia med kristent fagpersonell/teltmakere, som arbeider innen utdanning og helse. Samtidig som de gjennom sine yrker bidrar med faglig kompetanse, er de vitner i hverdagen. De er med og oppmuntrer de lokale kristne og opplever stadig at Gud leder dem til rett person i rett tid.

De siste årene har det blant annet åpnet seg nye muligheter innen helsesektoren. Offentlige helsetjenester er gratis eller rimelig i Sentral-Asia, men kvaliteten varierer. Mange helsearbeidere har mangelfull utdanning og tilliten til helsetjenesten er lav.

Misjonssambandets utsendinger samarbeider med et nettverk av kristent helsepersonell, som for et par år siden startet en klinikk. Et team reiser også til mindre byer for å tilby helsehjelp, samtidig som de arrangerer husmøter, hvor flere har tatt imot Jesus. De har åpnet et sykehus med flere avdelinger, hvor de også tilbyr praktisk opplæring for leger i samarbeid med et lokalt universitet. Vi får muligheten til å bidra med vår kunnskap og erfaring for å styrke kapasiteten, noe som vil føre til forbedret legetjeneste i landet i fremtiden.

 

Fakta

Budsjett: Kr 2,5 mill 

Kontakt: Regionleder Berit A. Ådnanes badnanes@nlm.no